Úvodní strana  »  Výzkum  »  Ukončené projekty  »  Projekt BLACKSPOTS

BLACKSPOTS: Místa křížení zelené a dopravní infrastruktury

Doba řešení: 2016 - 2017

Číslo projektu: TD03000306

Původní popis projektu

Projekt byl finančně podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci Programu OMEGA v letech 2016-2017. Předmětem řešení projektu je GIS analýza údajů o úhynech živočichů na pozemních komunikacích, které jsou vedeny v aplikaci www.srazenazver.cz, a stávajících a plánovaných průbězích biokoridorů, součástí Územních systému ekologické stability. Cílem projektu je identifikovat místa, kde dochází k vyššímu než očekávanému počtu úhynů nebo dopravních nehod - srážek se živočichy. Výsledek, mapa s odborným obsahem, bude využitelná v rámci koncepčního plánování krajiny.

Na počátku projektu budeme zajišťovat veškerá vstupní data pro GIS. Na základě těchto dat a dat evidovaných v www.srazenazver.cz budeme provádět prostorové analýzy srážek pomocí naší metody KDE+. Výsledné shluky (koncentrace úhynů) budou posléze hodnoceny s ohledem na průběhy USES a na významné migrační území. Ve zvolených rizikových oblastech začnou terénní práce. Dále dojde k třídění GPS dat monitorovaných jedinců.

Ve druhém roce řešení projektu budou pokračovat terénní práce ve zvolených oblastech. Budou vytvořeny detailní mapy vybraných lokalit a shrnuty výsledky projektu.