Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Projekt CLIMASUM – Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility

Projekt CLIMASUM – Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility

Základní údaje

Realizační orgán: ODRAZ - Udržitelný rozvoj komunity, Záhřeb, Chorvatsko

Partneři projektu: CZZS – Centrum pro životní prostředí, Banja Luka, Bosna a Hercegovina; CDV – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno, Česká republika

Země implementace: Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina

Doba realizace: 1.10.2021 - 30.9.2023 (24 měsíců)

Financování: Celkový rozpočet projektu je 387 778,31 EUR, z toho grant činí 362 771,31 EUR

CLIMASUM upozorňuje na problém budoucnosti mobility v kontextu udržitelnosti, participativního přístupu a prioritizace strategií pro budoucnost Evropy, jako je například Zelená dohoda pro Evropu – prostřednictvím chytrého, udržitelného a inovativního plánování mobility. Projekt klade důraz na koncept SUMP (plánů udržitelné městské mobility) a snižování rozdílů v plánování dopravy a mobility mezi západní, střední a jihovýchodní Evropou a na podporu plánování udržitelné mobility v těchto oblastech.

Cíle projektu:

 • Zlepšit koordinaci sítě pro udržitelnou mobilitu a poskytnout rámec podpory k efektivnějšímu a klimaticky neutrálnímu plánování mobility;
 • Zlepšit porozumění nedostatku kapacit a možností k zmírnění s ohledem na udržitelnou mobilitu;
 • Zvýšit kapacitu a znalosti mezi aktéry udržitelné mobility při plánování a zavádění opatření podporujících udržitelnou dopravu.

Cílové skupiny:

 • veřejný sektor na místní, regionální a celostátní úrovni v zemích implementace projektu
 • mladí profesionálové/studenti, kteří jsou budoucími vedoucími pracovníky/lídry obcí
 • občanská společnost
 • akademický sektor
 • podnikatelský sektor
 • občané/obec

Hlavní činnosti:

 1. Rozvoj kapacit pro posílení cílových skupin pro efektivnější proces plánování udržitelné mobility v jejich městech;
 2. Analýza současného stavu a rozvoj politik udržitelné mobility;
 3. Vzdělávání a odborná příprava;
 4. Zvyšování povědomí o chytré a udržitelné mobilitě.

Aktivity v realizované v České republice zahrnují organizaci studijních exkurzí, konferencí, seminářů a workshopů k tématům z oblasti udržitelné mobility, šíření příkladů dobré praxe na webu a na sociálních sítích a vypracování metodiky pro města k tvorbě technických specifikací plánů udržitelné městské mobility a metodiky k institucionální spolupráci v plánování udržitelné mobility.

Projekt je podpořen z Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI) německého Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu klimatu a jadernou bezpečnost (BMU).

Více o Evropské klimatické iniciativě (EUKI): www.euki.de/enProjekt CLIMASUM – Zmírňování klimatických změn prostřednictvím udržitelné městské mobility