Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Projekt SaveGREEN

Projekt SaveGREEN

Projekt SaveGREEN: logo

Základní údaje

Zahájení: 7/ 2020
Ukončení: 12/ 2022
Doba trvání: 30 měsíců
Finanční podpora: Program nadnárodní spolupráce Interreg Danube
Celkový rozpočet: 2 756 617.57 €
Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/SaveGREEN

Projekt se zaměřuje na řešení fragmentace přírody lidskou činností a pracuje s 8 pilotními oblastmi v Karpatech a Podunají. Zde testuje metodiky, které mohou napravit vedlejší účinky špatně naplánované infrastruktury.

SaveGREEN řeší kritické téma ekologických koridorů v Karpatech a Podunají. V současné době jsou ekologické koridory ohroženy nedostatečným plánováním. Lineární dopravní infrastruktura, rozvoj měst, intenzivní zemědělské, lesnické a vodohospodářské postupy mohou přerušit ekologické koridory, způsobit střet zvěře s motorovými vozidly, snížit reprodukci klíčových druhů a funkci ekosystému, na kterém jsme všichni závislí.

Proto navazujeme na výsledky předchozích projektů Interreg Danube (TRANSGREEN, ConnectGREEN a HARMON) a vybereme nejlepší řešení pro ochranu ekologických koridorů, včetně monitorování dopadu zavedených opatření.

Pilotní oblasti:

Projekt SaveGREEN: pilotní oblasti
 1. Les Kobernausser v Rakousku, poslední ekologický koridor spojující Alpy a ČR odříznut silnicí
 2. Pöttsching, Alpsko-Karpatský koridor na rakouské straně
 3. Beskydy-Kysuce, CZ-SK přeshraniční oblast spojující vnitřní a okrajové části Karpat
 4. Novohrad-Nógrád, SK-HU přeshraniční migrační oblast velkých masožravců
 5. Zakarpatská oblast na Ukrajině spojující Rumunsko a Slovensko
 6. Údolí Mures (Arad- Deva), koridor mezi horami Apuseni a hlavním karpatským obloukem v Rumunsku
 7. Údolí Mures (Târgu Mureş - Târgu Neamţ), Východní Karpaty v Rumunsku
 8. Koridor Rila-Verila-Kraishte v Bulharsku spojující Bulharsko se Severní Makedonií a Srbskem

Partneři projektu:

 • Rakousko: Environment Agency Austria
 • Bulharsko: Black Sea NGO Network; Bulgarian Biodiversity Foundation
 • Česká republika: Hnutí DUHA Olomouc; Centrum dopravního výzkumu
 • Maďarsko: CEEweb pro biologickou rozmanitost; Univerzita Szenta Istvana
 • Rumunsko: Zarand Association; EPC Environmental Consulting Ltd.; WWF Rumunsko
 • Slovensko: WWF Slovensko; SPECTRA – Centrum excelence Evropské unie při Slovenské technické univerzitě v Bratislavě

Přidružení partneři projektu:

 • Rakousko: Austrian Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation, and Technology
 • Bulharsko: Ministry of Agriculture, Food and Forestry - Executive Forest Agency; Southwestern State Enterprise SE – Blagoevgrad
 • Česká republika – Ministerstvo životního prostředí; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Francie: Infrastructure and Ecology Network Europe (IENE)
 • Německo: Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer Protection
 • Řecko: EGNATIA ODOS S.A.
 • Maďarsko: NIF National Infrastructure Developing Private Company Limited; Ministry of Agriculture; Danube-Ipoly National Park Directorate
 • Rumunsko: Ministry of Environment, Waters and Forests; Ministry of Public Works, Development and Administration; Ministry of Transport, Infrastructure and Communications
 • Slovensko: State Nature Conservancy of the Slovak Republic; Ministry of Environment of the Slovak Republic; Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic; National Motorway Company
 • Ukrajina: M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – DerzhdorNDI SE; Department of Ecology and Nature Resources of Zakarpattia Oblast Administration

Fotografie

Autor: Ratislav Stanik

Projekt SaveGREEN: Ratislav Stanik - SLO Landscape Manina

Autor: SCN SR

Projekt SaveGREEN: SCN SR

Autor: Dušan Valachovič

Projekt SaveGREEN: Dušan Valachovič

Autor: Dušan Valachovič

Projekt SaveGREEN: Dušan Valachovič 02

Autor: Ivo Dostál

Projekt SaveGREEN: Ivo Dostál

Autor: Petr Urban

Projekt SaveGREEN: Petr Urban