Úvodní strana  »  Projekt SOLEZ

Projekt SOLEZ

Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a jiné politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU

Logo SOLEZ - interreg

Základní údaje

Operační program: Interreg CENTRAL EUROPE
Programová priorita: 2. Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve střední Evropě
Specifický cíl prioritní osy: 2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2
Zahájení: 1. června 2016
Ukončení: 30. května 2019
Doba trvání: 36 měsíců
Celkový rozpočet: 1 933 734 €
Finanční podpora z ERDF: 1 604 562 €

Logo SOLEZ

Twitter       Facebook

Stručně o projektu

SOLEZ sdružuje města, která pracují na řešeních v oblasti nízkouhlíkové mobility, s cílem zlepšit jejich strategie a vytvořit „chytré“ služby a produkty týkající se konceptu nízkoemisních zón (NEZ) ve funkčních urbanizovaných územích. Aktivity projektu budou zohledňovat potřeby místních úřadů, obyvatel, turistů i soukromých poskytovatelů dopravních a přepravních služeb a povedou k:

  • posílení dialogu klíčových aktérů o restriktivní politice přístupu do center měst prostřednictvím formulace a implementace vhodných konzultačních strategií a iniciativ oslovení klíčových aktérů,
  • návrhu, vývoji a pilotní aplikaci inovativních služeb a řešení založených na informačních a komunikačních technologiích a podporujících fungování nízkoemisních zón a jiných opatření omezujících vjezd do center měst, aby došlo k redukci vedlejších negativních efektů těchto opatření.

Tímto SOLEZ nakonec přispěje k dosažení cílů Evropské unie pro redukci dopravy ve funkčních urbanizovaných územích zlepšením kapacit veřejných úřadů pří plánování nízkouhlíkové mobility a zvýší míru přijatelnosti navrhovaných řešení.

Kontakt

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Martin Bambušek
martin.bambusek@cdv.cz
tel. +420 778 404 901

Další informace