Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy v roce 2015

Provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy v roce 2015

Název zakázky: Provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy v roce 2015
Zadavatel: Výskumný ústav dopravný, a.s.
Objednavatel: Slovenská správa ciest, subdodavatel: CDV
Termín řešení: 15. 6. 2015 – 12. 9. 2016

Stručný obsah

  • revize sčítacích úseků zařazených do CSD 2015,
  • vytvoření školící aplikace a školících podkladů pro sčítače, včetně testovací a vyhodnocovací části,
  • tvorba mapových podkladů pro brigádníky,
  • optimalizace organizace výkonu manuálních sčítání,
  • vytvoření nahrávací aplikace pro digitalizaci údajů ze sčítání a předběžné vyhotovení manuálních sčítání,
  • zřízení HOTLINE a zabezpečení jejího provozu,
  • činnosti na úrovni krajských koordinátorů CSD 2015 u pěti samosprávných krajů,
  • zabezpečení výstupů z CSD 2015 pro účely EHK/OSN,
  • zabezpečení supervize, technické a odborné způsobilosti.

Název zakázky: Provedení a vyhodnocení celostátního sčítání dopravy v roce 2015 – II. část
Zadavatel: Výskumný ústav dopravný, a.s.
Objednavatel: Slovenská správa ciest, subdodavatel: CDV
Termín řešení: 15. 6. 2015 – 12. 9. 2016

Stručný obsah

Detailnější popis formy a obsahu grafických výstupů:

Grafické výstupy výsledků celostátního sčítání dopravy (CDS) 2015 byly provedeny obdobnou formou jako CSD 2010 v České republice.

Výstupy jsou zpracovány v prostředí GIS na harmonizované vrstvě sčítacích úseků.