Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Publikace  »  Publikace Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství

Doporučení pro využívání gabionových konstrukcí v dopravním stavitelství

Anotace

Seznámení odborné veřejnosti s poznatky týkajícími se využívání konstrukcí z gabionů v dopravních stavbách. Provedení rekognoskace staveb - jejich posouzení a vyhodnocení poznatků. Uvedená doporučení jsou určena všem účastníkům výstavby – od investorů přes projektanty a zhotovitele až po pracovníky kontroly, přejímky prací a příp. supervizory. Cílem je zkvalitnit návrh, usnadnit výběr optimální varianty a umožnit efektivní postup výstavby za současného zohlednění všech aspektů – nejen ekonomických, ale i environmentálních, v intencích atributů trvale udržitelného rozvoje.

Autor

 

seznam publikací