Úvodní strana  »  Výzkum  »  Výstupy výzkumu  »  Publikace  »  Publikace Navrhování zón 30

Navrhování zón 30

V roce 2010 vydalo CDV nové technické podmínky, označené jako Navrhování zón 30 (TP 218). TP byly schváleny Ministerstvem dopravy pod č.j. 42/2010-120-STSP/1 s účinností od 15.1.2010.

Publikace Navrhování zón 30 obrázekTP byly vytvořeny v rámci VaV projektu Ministerstva dopravy „Metodika plošného zklidňování dopravy“ (CG711-081-120), řešeného v období 2007-2011. Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Radim Striegler; mezi další řešitelé patří Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný, Ing. Milan Dont a Ing. Pavel Tučka.

Jak název napovídá, TP se zabývají navrhováním zón 30, tj. plošným zklidňováním dopravy.

Plošné zklidňování dopravy je jedním ze způsobů, jak vytvořit uliční prostor, který je atraktivní, podporuje sociální interakce a setkávání lidí a vrací místním komunikacím jejich původní smysl a duch. Je tedy odpovědí na důsledky nadměrné motorizace a jejích důsledků v podobě zhoršených životních podmínek (např. hluk nebo emise). Nabízí řešení pro obyvatele měst, kteří se chtějí bezpečně a příjemně pohybovat, ať už se jedná o chodce, děti nebo cyklisty.

Zklidňování dopravy je termín označující takový přístup k utváření pozemních komunikací, který vede ke snižování rychlostí a intenzit motorové dopravy. Existuje velké množství dopravně zklidňovacích opatření. Za projekty zklidňování dopravy lze považovat jednoduché úpravy místních komunikací v rezidenčních oblastech stejně jako komplexní přestavbu sítě pozemních komunikací. Zklidňování dopravy je v současné době respektovaným oborem v oblastech dopravního inženýrství, plánování a urbanismu. Mezi významné a rozšířené způsoby plošného zklidňování dopravy patří tvorba oblastí v sídelních útvarech s celoplošným omezením rychlosti na 30 km/h, mnohdy podporovaným i stavebními prvky.

Tyto technické podmínky by měly pomoci České republice převzít osvědčené postupy dopravního zklidňování, především pak plošného zavádění Zón 30, a zároveň se vyvarovat chyb, jichž se průkopnické státy v minulosti dopustily.