RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů

RoboTouch – virtuální realita a robotická rukavice pro telenavigaci autonomních dopravních systémů

Číslo projektu: CK03000074
Doba řešení: 01/2022 – 12/2024

Představení projektu:

Cílem projektu je vytvoření univerzální přenosné platformy ve formě robotických rukavic spojených s virtuální realitou umožňujících ovládání autonomních systémů (zásobovací vozítka, auta, drony, lodě) pomocí gest rukou. Navržená platforma by měla umožnit uživateli přirozenými pohyby efektivně regulovat více než jedno vozidlo. U definovaných ovládacích gest musí být eliminována misinterpretace. Záměrem je navržení tohoto konceptu do dynamicky měnícího se prostředí, kde nelze naplánovat trvalé trasy, příp. trvalé nastavení je neefektivní. Zároveň zprostředkovaný 3D přenos s vizualizací časo-prostorové dráhy by měl umožnit sloučení konvojů do tzv. Platooningu. Zkoumány budou rovněž psychologicko-fyzické aspekty, kterými by případný uživatel měl disponovat.

Koordinátor projektu: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partneři projektu:

  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
  • IMSEA s.r.o.

Výsledky projektu:

Metodika používání robotické rukavice s VR pro telenavigaci AV4 - metodika bude využita jako výchozí dokument pro úpravu legislativy při zavádění autonomní dopravy ve stupni 4 s poskytováním lidské inteligence na vyžádání. V jejím obsahu budou zpracovány požadavky a doporučení na kvalifikaci navigátorů, jako je vzdělání či odborná způsobilost, aby bezpečně regulovali autonomní systémy při běžném provozu. Dále budou specifikovány požadavky na telenavigátora s ohledem na kategorie vozidel, kterým poskytuje lidskou inteligenci.

Software určený k ovládání robotické rukavice s VR pro telenavigaci AV4 - Bude se jednat o tvorbu interaktivního 3D prostředí, určeného pro sledování autonomních systémů a poskytování lidské inteligence. Zároveň SW bude umožňovat funkcionality k regulaci autonomních systémů, kde telenavigátor bude poskytovat systému lidskou inteligenci na vyžádání.

Kontakt: stepan.krehlik@cdv.cz

CS Financováno Evropskou unií_POS_POS
Logo TAČR černobílé svg

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2030.

www.tacr.cz www.mdcr.cz