Úvodní strana  »  Akce  »  Školení Dopravní značení na pozemních komunikacích

Školení Dopravní značení na pozemních komunikacích

 

Název Školení Dopravní značení na pozemních komunikacích  
Datum konání 12. 10. 2022 
Registrace do12. 10. 2022
Město / místo konání Brno, Líšeňská 33a 

Zodpovídáte za správné dopravní značení a potřebujete získat aktuální znalosti z této stále se měnící problematiky?

Navštivte naše jednodenní akreditované školení „Dopravní značení na pozemních komunikacích, na kterém vás seznámíme s úplnými základy užívání a umisťování dopravního značení.

V jeho rámci vás seznámíme s principy užívání a umisťováním dopravního značení na pozemních komunikacích zejména s ohledem na ustanovení § 77, § 77a a § 78 zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se zabývají stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užitím dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace. Obsah školení jsme přizpůsobili aktuální platné legislativě.

Kurz je členěn do dvou tematických bloků: Dopravní značení – všeobecný výklad V tomto bloku vás seznámíme:

  • se základními zásadami organizace a řízení provozu na pozemních komunikacích z hlediska dopravního značení a souvisejícími právními a technickými předpisy,
  • se systémem jakosti odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy v této oblasti,
  • s druhy dopravních značek a zařízení, s jejich rozdělením podle provedení a světelně technických vlastností.

V samostatných přednáškách shrneme základní zásady umísťování a užívání dopravních značek a dopravních zařízení vždy s uvedením názorných příkladů. Přitom bude kladen důraz na účelnost, srozumitelnost a výstižnost dopravních značek a dopravních zařízení. Závěr tohoto bloku bude věnován diskusi, dotazům či připomínkám.

Školení je určeno pro úředníky ministerstva dopravy, krajských úřadů a obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, dále pro správce komunikací, projektanty a dopravní inženýry. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-399/2013

Délka: 6 hodin + přestávka

Lektoři kurzu:

  • Ing. Pavel Havránek
  • Ing. Eva Simonová
  • Ing. Pavel Skládaný
  • JUDr. Sabina Burdová

Školení bude současně probíhat i distanční formou, cena je v obou případech 3 400 Kč.

Školení bude začínat v 9:00 a potrvá 6 a půl hodiny včetně dvou přestávek. Občerstvení bude zajištěno.

Více informací naleznete zde: https://www.cdv.cz/skoleni-dopravni-znaceni-na-pozemnich-komunikacich-page/

CDV si vyhrazuje právo kurz zrušit z důvodu aktuálních opatření v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR či z důvodu nenaplnění kapacity kurzu. Všem přihlášeným účastníkům bude v takovém případě vrácena uhrazená cena kurzu v plné výši.


Registrace na akci již není možná - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, po kterou bylo možné se registrovat.