Úvodní strana  »  Školení: Dopravní značení na pozemních komunikacích

Dopravní značení na pozemních komunikacích

Školení je určeno pro úředníky ministerstva dopravy, krajských úřadů a obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, dále pro správce komunikací, projektanty a dopravní inženýry.

Číslo akreditace kurzu: AK/PV-399/2013

Zodpovídáte za správné dopravní značení a potřebujete získat aktuální znalosti z této stále se měnící problematiky?

Navštivte naše jednodenní akreditované školení „Dopravní značení na pozemních komunikacích“.

V jeho rámci vás seznámíme s principy užívání a  umisťováním dopravního značení na pozemních komunikacích zejména s ohledem na ustanovení § 77 a § 78 zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se zabývají stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užitím dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace. Obsah školení jsme přizpůsobili aktuální platné legislativě.

Termín a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku:

http://www.cdv.cz/akce-konference-seminare/

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Cena: 3.400,- Kč

Délka: 6 hodin + přestávka

Kurz je členěn do dvou tematických bloků:

Dopravní značení – všeobecný výklad

V tomto bloku vás seznámíme:

  • se základními zásadami organizace a řízení provozu na pozemních komunikacích z hlediska dopravního značení a souvisejícími právními a technickými předpisy,
  • se systémem jakosti odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy v této oblasti,
  • s druhy dopravních značek a zařízení, s jejich rozdělením podle provedení a světelně technických vlastností.

V samostatných přednáškách shrneme základní zásady umísťování a užívání dopravních značek a  dopravních zařízení vždy s uvedením názorných příkladů. Přitom bude kladen důraz na účelnost, srozumitelnost a  výstižnost dopravních značek a dopravních zařízení.

Závěr tohoto bloku bude věnován diskusi, dotazům či připomínkám.

Užití a umístění dopravního značení

Obsahovou náplň tohoto bloku zaměříme na vlastní umísťování dopravních značek a dopravních zařízení.

Vysvětlíme vám problematiku umísťování značení ve vztahu:

  • ke směru provozu na pozemních komunikacích, tj. jeho výškového, bočního a směrového umístění,
  • k vzdálenosti před označovanými místy,
  • k vzájemné vzdálenosti a jejich kombinacemi,
  • k jejich počtu a společnému umísťování.

Po absolvování tohoto bloku získáte komplexní a zároveň detailní informaci o užívání a umísťování jednotlivých druhů dopravního značení na konkrétních příkladech.

Seznámíme vás se vzorovým označením vybraných dopravních situací dopravními značkami a zařízeními.

Závěr tohoto bloku věnujeme vašim dotazům a také zpětné vazbě pro nás, jak jste byli obsahem kurzu spokojeni.

Lektoři kurzu:

Ing. Pavel Tučka, vedoucí oblasti managementu rychlosti a mobility Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Pavel Skládaný, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i.


Ke stažení: Dopravní značení na pozemních komunikacích  ( 1,57 MB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: