Úvodní strana  »  Kurzy a školení  »  Školení: Integrované městské plánování

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města.

Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014

Co potřebuje vědět budoucí koordinátor plánu udržitelné městské mobility?

Odpovědně zpracovaný plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který slouží k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí.

 • Počítá s názorem občanů,
 • přináší nový pohled na veřejný prostor,
 • nabízí nový životní styl,
 • je citlivý k životnímu prostředí,
 • a přitom umožňuje přirozený hospodářský rozvoj.

Při jeho tvorbě se musíte vžít do budoucnosti a představit si, jak bude z dopravního pohledu vypadat vaše město za 20 či více let. Kdo ale bude danou vizi implementovat do praxe, jakou by měl mít pozici, práva a povinnosti?

Nabízíme Vám akreditovaný kurz Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě.

 • Seznámíme vás s novými principy plánování udržitelné dopravy ve městech a s procesem jeho přípravy a implementace.
 • Absolvování kurzu vám usnadní koordinaci procesu přípravy a následné implementace Plánu.
 • Stanete se rovnocenným partnerem pro zpracovatele Plánu.
 • Seznámíme vás s novým principem „governance“, který je nutné aplikovat jak při zpracování, tak implementaci Plánu a představíme vám roli Komunikační strategie.
 • Ukážeme vám, jak lépe využívat a reflektovat novou legislativu a praktický vývoj dopravního plánování v Evropě.
 • Ve skupinové pracovní diskusi se zaměříme na příčiny a způsoby řešení mobility v konkrétních městech a budeme společně probírat bariéry a možnosti stávající legislativy a modelů financování.

Termín a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku:

http://www.cdv.cz/akce-konference-seminare/

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Cena: 4.500,- Kč

Délka kurzu: 8 hodin

Kurz je členěn do tematických bloků:

1. Trendy v plánování udržitelné mobility

V této části vám představíme principy integrovaného dopravního plánování, které vychází z toho, že doprava je integrována s ostatními sektory ekonomiky a při plánování musí být tudíž posuzována ve vzájemné interakci s nimi.

Důraz klademe na dlouhodobé plánování (pečlivou volbu strategických cílů) a postupné vyhodnocování dopadů opatření a úpravu plánu dle nové situace.

Seznámíme vás s relevantními směrnicemi, akčními plány a dalšími dokumenty Evropské komise, které se týkají integrovaného plánování a jejich návaznosti na českou legislativu. Na závěr vám představíme inspirativní příklady integrovaného dopravního plánování ve světě, a to především ze zemí s jejich nejdelší tradicí, které nabízejí řadu úspěšných modelů (Francie, Velká Británie).

2. Tvorba Plánu udržitelné městské mobility

Seznámíme vás s definicí, strukturou, cíli a tvorbou Plánu udržitelné městské mobility. Dozvíte se užitečné informace o metodice tvorby PUMM (detailní analýza „cyklu tvorby“ PUMM a obou hlavních částí PUMM – analytické i návrhové), ale i o konkrétním postupu pro komunikaci se zpracovateli PUMM a s veřejností. Vycházíme především z evropské metodiky na zpracování plánů udržitelné mobility, ovšem se zohledněním národních specifik ČR.

3. Tvorba případové studie PUMM

V této části se zaměříme na procvičení získaných znalostí při jejich aplikaci na modelové případy z procesu přípravy. Ve skupinové práci budete mít možnost pracovat na modelovém problému spojeném s jednou z částí zpracovávání PUMM (vycházejícího z praxe, tedy jedním z možných, se kterými se úředníci mohou při zpracovávání PUMM setkat v praxi). Jejich cílem bude společně problém analyzovat a najít vhodné řešení.

To pak budete moci prezentovat a konzultovat s lektory i s ostatními účastníky kurzu v moderované diskusi.

Celkový rozsah školení: 8 hod.

Garant kurzu:

, výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v. v. i.


Ke stažení: Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě  ( 1,97 MB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz