Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Školení: Integrované městské plánování

Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města.

Číslo akreditace kurzu: AK/PV-366/2014

Co potřebuje vědět budoucí koordinátor plánu udržitelné městské mobility?

Odpovědně zpracovaný plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který slouží k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí.

 • Počítá s názorem občanů,
 • přináší nový pohled na veřejný prostor,
 • nabízí nový životní styl,
 • je citlivý k životnímu prostředí,
 • a přitom umožňuje přirozený hospodářský rozvoj.

Při jeho tvorbě se musíte vžít do budoucnosti a představit si, jak bude z dopravního pohledu vypadat vaše město za 20 či více let. Kdo ale bude danou vizi implementovat do praxe, jakou by měl mít pozici, práva a povinnosti?

Nabízíme Vám akreditovaný kurz Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě.

 • Seznámíme vás s novými principy plánování udržitelné dopravy ve městech a s procesem jeho přípravy a implementace.
 • Absolvování kurzu vám usnadní koordinaci procesu přípravy a následné implementace Plánu.
 • Stanete se rovnocenným partnerem pro zpracovatele Plánu.
 • Seznámíme vás s novým principem „governance“, který je nutné aplikovat jak při zpracování, tak implementaci Plánu a představíme vám roli Komunikační strategie.
 • Ukážeme vám, jak lépe využívat a reflektovat novou legislativu a praktický vývoj dopravního plánování v Evropě.
 • Ve skupinové pracovní diskusi se zaměříme na příčiny a způsoby řešení mobility v konkrétních městech a budeme společně probírat bariéry a možnosti stávající legislativy a modelů financování.

Termín a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku:

http://www.cdv.cz/akce-konference-seminare/

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, Brno

Cena: 4.500,- Kč

Délka kurzu: 8 hodin ( 9.00 - 17.00)

Kurz je členěn do tematických bloků:

Trendy v plánování udržitelné mobility

V této části vám představíme principy integrovaného dopravního plánování, které vychází z toho, že doprava je integrována s ostatními sektory ekonomiky a při plánování musí být tudíž posuzována ve vzájemné interakci s nimi.

Důraz klademe na dlouhodobé plánování (pečlivou volbu strategických cílů) a postupné vyhodnocování dopadů opatření a úpravu plánu dle nové situace.

Seznámíme vás s relevantními směrnicemi, akčními plány a dalšími dokumenty Evropské komise, které se týkají integrovaného plánování a jejich návaznosti na českou legislativu. Na závěr vám představíme inspirativní příklady integrovaného dopravního plánování ve světě, a to především ze zemí s její nejdelší tradicí, které nabízejí řadu úspěšných modelů (Francie, Velká Británie).

Tvorba Plánu udržitelné městské mobility

Seznámíme vás s definicí, strukturou, cíli a tvorbou Plánu udržitelné městské mobility. Dozvíte se užitečné informace o metodice tvorby PUMM (detailní analýza „cyklu tvorby“ PUMM a obou hlavních částí PUMM – analytické i návrhové), ale i o konkrétním postupu pro komunikaci se zpracovateli PUMM a s veřejností. Vycházíme především z evropské metodiky na zpracování plánů udržitelné mobility, ovšem se zohledněním národních specifik ČR.

Tvorba případové studie PUMM

V této části se zaměříme na procvičení získaných znalostí při jejich aplikaci na modelové případy z procesu přípravy. Ve skupinové práci budete mít možnost pracovat na modelovém problému spojeném s jednou z částí zpracovávání PUMM (vycházejícího z praxe, tedy jedním z možných, se kterými se úředníci mohou při zpracovávání PUMM setkat v praxi). Jejich cílem bude společně problém analyzovat a najít vhodné řešení.

To pak budete moci prezentovat a konzultovat s lektory i s ostatními účastníky kurzu v moderované diskusi.

Celkový rozsah školení: 8 hod.

Lektoři kurzu:

Mgr. Jordová Radomíra, výzkumná pracovnice Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Martinek Jaroslav, výzkumný pracovník, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Sperat Zbyněk, Ph.D., výzkumný pracovník, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Ke stažení: Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě  ( 1,91 MB)