Úvodní strana  »  Školení: Plánování pěší a cyklistické dopravy

Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města s důrazem na řešení pěší a cyklistické dopravy.

Číslo akreditace kurzu: AK/PV-365/2014

Co potřebuje vědět budoucí koordinátor plánu udržitelné městské mobility o pěší a cyklistické dopravě?

V návaznosti na kurz o Integrovaném městském dopravním plánování k udržitelné mobilitě se zaměříme na jeden její atribut, který je stále přehlížen, a to je pěší a cyklistická doprava.

Cílem našeho kurzu je podpořit rozvoj městské mobility jako systém s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy, v tomto případě chůze a jízdního kola. Je důležité umožnit lidem svobodně si zvolit svůj dopravní prostředek. Na nás pak je vytvořit jim k tomu odpovídající podmínky.

Hlavní témata kurzu:

 • prohloubení znalosti problematiky cyklistické a pěší dopravy z hlediska tvorby strategických plánů a to s novými principy plánování udržitelné dopravy ve městech,
 • plánování a projektování cyklistické a pěší infrastruktury a realizace tzv. „měkkých opatření“,
 • představení a využití nové legislativy a nových technických podmínek (TP) 179.

Ve skupinové pracovní diskusi se zaměříme na příčiny a způsoby řešení cyklistické a pěší dopravy v konkrétních městech. Společně probereme možnosti i bariéry stávající legislativy a modelů financování. Vytvoříme si vzorový akční plán se zaměřením na opatření směřujících k podpoře cyklistické a pěší dopravy.

Termín a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku:
http://www.cdv.cz/akce-konference-seminare/
Délka: 8 hodin
Cena: 3 000,- Kč

Kurz je členěn do tematických bloků:

Význam pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí, příprava strategického dokumentu se zabývá dopady na:

 • zdraví,
 • životní prostředí,
 • ekonomiku
 • a strategické dokumenty na podporu cyklistické dopravy.

V rámci této části vás také seznámíme s principy pro tvorbu samostatného strategického dokumentu na rozvoj cyklistické dopravy.

Další část, Nástroje podpory nemotorové dopravy, obsahuje následující témata:

 • specifika plánování nemotorové dopravy,
 • principy strategického, dopravního a územního plánování s vazbou na pěší a cyklistickou dopravu,
 • koordinace, finance, legislativa a průzkumy pro cyklistickou dopravu.

Prvky pěší a cyklistické infrastruktury

V této kapitole se dozvíte o konkrétních „tvrdých“ (infrastrukturních) opatřeních pro cyklistickou dopravu. Představíme vám příslušné normy a také nabídneme příkladná řešení z ČR i ze zahraničí.

Propagace, bezpečnost a dopravní výchova

Nezbytnou součástí zavedení změn jsou komunikační kampaně, které srozumitelnou formou objasní jejich cíle a přispějí ke klidnému soužití všech účastníků silničního provozu.

Dopravní výchovu, jak ji znáte, je nezbytné doplnit o výchovu k mobilitě, neboť ta má velký význam pro dětský vývoj z hlediska:

 • zdraví a schopnosti koncentrace,
 • smyslu pro vnímání prostoru a vzdáleností, času a také rychlosti,
 • učení se vlastní odpovědnosti a vývoje sociálního chování.

Na závěr probereme i témata, která propojují jízdní kolo a mobilitu s volnočasovými aktivitami a s národním projektem Česko jede.

www.dobramesta.cz

www.ceskojede.cz

Celkový rozsah školení: 8 hod.

Lektoři kurzu:

Ing. Sperat Zbyněk, Ph.D., výzkumný pracovník, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Ke stažení: Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí  ( 1,65 MB)

Kontakt

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: nabidka@cdv.cz