Úvodní strana  »  Produkty a služby  »  Školení: Planování pěší a cyklistické dopravy

Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí

Vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří jsou zařazeni k výkonu veřejné správy zejména ve věci dopravy a celkové koncepce města s důrazem na řešení pěší a cyklistické dopravy.

Číslo akreditace kurzu: AK/PV-365/2014

Co potřebuje vědět budoucí koordinátor plánu udržitelné městské mobility o pěší a cyklistické dopravě?

V návaznosti na kurz o Integrovaném městském dopravním plánování k udržitelné mobilitě se zaměříme na jeden její atribut, který je stále přehlížen, a to je pěší a cyklistická doprava.

Cílem našeho kurzu je podpořit rozvoj městské mobility jako systém s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy, v tomto případě chůze a jízdního kola. Je důležité umožnit lidem svobodně si zvolit svůj dopravní prostředek. Na nás pak je vytvořit jim k tomu odpovídající podmínky.

Hlavní témata kurzu:

 • prohloubení znalosti problematiky cyklistické a pěší dopravy z hlediska tvorby strategických plánů a to s novými principy plánování udržitelné dopravy ve městech,
 • plánování a projektování cyklistické a pěší infrastruktury a realizace tzv. „měkkých opatření“,
 • představení a využití nové legislativy a nových technických podmínek (TP) 179.

Ve skupinové pracovní diskusi se zaměříme na příčiny a způsoby řešení cyklistické a pěší dopravy v konkrétních městech. Společně probereme možnosti i bariéry stávající legislativy a modelů financování. Vytvoříme si vzorový akční plán se zaměřením na opatření směřujících k podpoře cyklistické a pěší dopravy.

Termín a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku:
http://www.cdv.cz/akce-konference-seminare/
Délka: 8 hodin
Cena: 3 000,- Kč
Kontaktní osoba:

Kurz je členěn do tematických bloků:

Význam pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí, příprava strategického dokumentu se zabývá dopady na:

 • zdraví,
 • životní prostředí,
 • ekonomiku
 • a strategické dokumenty na podporu cyklistické dopravy.

V rámci této části vás také seznámíme s principy pro tvorbu samostatného strategického dokumentu na rozvoj cyklistické dopravy.

Zdroje:

www.cyklokonference.cz/strategicky-plan/

www.cyklokonference.cz/temata/

Další část, Nástroje podpory nemotorové dopravy, obsahuje následující témata:

 • specifika plánování nemotorové dopravy,
 • principy strategického, dopravního a územního plánování s vazbou na pěší a cyklistickou dopravu,
 • koordinace, finance, legislativa a průzkumy pro cyklistickou dopravu.

www.cyklokonference.cz/temata/finance-prinosy-planovani/

www.cyklokonference.cz/temata/lide-rozpocet-legislativa/

Prvky pěší a cyklistické infrastruktury

V této kapitole se dozvíte o konkrétních „tvrdých“ (infrastrukturních) opatřeních pro cyklistickou dopravu. Představíme vám příslušné normy a také nabídneme příkladná řešení z ČR i ze zahraničí.

www.cyklokonference.cz/temata/cyklisticka-infrastruktura/

Propagace, bezpečnost a dopravní výchova

Nezbytnou součástí zavedení změn jsou komunikační kampaně, které srozumitelnou formou objasní jejich cíle a přispějí ke klidnému soužití všech účastníků silničního provozu.

Dopravní výchovu, jak ji znáte, je nezbytné doplnit o výchovu k mobilitě, neboť ta má velký význam pro dětský vývoj z hlediska:

 • zdraví a schopnosti koncentrace,
 • smyslu pro vnímání prostoru a vzdáleností, času a také rychlosti,
 • učení se vlastní odpovědnosti a vývoje sociálního chování.

Na závěr probereme i témata, která propojují jízdní kolo a mobilitu s volnočasovými aktivitami a s národním projektem Česko jede.

www.cyklokonference.cz/temata/marketing-mekka-opatreni/

www.dobramesta.cz

www.ceskojede.cz

Celkový rozsah školení: 8 hod.

Lektoři kurzu:

Ing. Martinek Jaroslav, výzkumný pracovník, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Mgr. Jordová Radomíra, výzkumná pracovnice Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Sperat Zbyněk, Ph.D., výzkumný pracovník, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Ke stažení: Plánování pěší a cyklistické dopravy v městském prostředí  ( 1,48 MB)