Úvodní strana  »  Soutěž

3. ročník kreativní soutěže „Zlepšete dopravu s námi“

Chcete zlepšit dopravní situaci v České republice? Rádi byste se zasloužili o větší bezpečnost, efektivitu nebo třeba ekologii v dopravě? Máte inovativní nápady, jak to udělat? Využijte unikátní možnosti být součástí změny dopravy k lepšímu.

Výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), vyhlašuje 3. ročník kreativní soutěže na téma „Zlepšete dopravu s námi“. Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií.

Cílem soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, plynulejší, efektivnější a příjemnější. Je na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace, či se bude jednat o vizi do budoucna. Hodnocena bude jak samotná myšlenka, tak i kreativita.

Pro ztvárnění svého nápadu si můžete vybrat z následujících možností: forma videa, projektu/prezentace či seminární práce, nebo inovativní myšlenku ztvární výtvarně (tato varianta je pouze pro žáky I. stupně ZŠ).

Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Registrovat se můžete do 30. 11. 2021 zde

Úplná pravidla soutěže naleznete zde

Pokud nevíte, na co by se měla vaše práce zaměřit, zde je pár tipů:

 • Úprava jízdních řádů MHD (městské hromadné dopravy) z hlediska času i tras.
 • Jak upravit dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích?
 • Vylepšení dopravní infrastruktury pro nevidomé (přechody, chodníky, parky…).
 • Omezení hluku v dopravě.
 • Jak motivovat občany k obezřetnosti na silnicích (řidiči, chodci, cyklisté, zdravotně postižení…).
 • Umístění radarů, nového osvětlení, rozšíření pěších zón či cyklotras.
 • Místa, která by mohla více hlídat Policie České republiky.
 • Větší průjezdnost měst.
 • Přestavba nebezpečné křižovatky.
 • Rizikové místo, kde lidé neoprávněně přecházejí koleje.
 • Ekologická vozidla pro MHD i příměstskou dopravu.
 • Nové vlakové linky a spoje v MHD.
 • Vylepšení zázemí přestupních terminálů.
 • Pohodlnější nákup jízdenek.
 • Moderní informační systémy v dopravě.
 • Nebezpečné přechody pro chodce.
 • Zákaz vjezdu těžkých nákladních automobilů do obce.

Na adresu Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno zašlete nebo osobně přineste Váš nápad, který by mohl vést ke zlepšení dopravy v České republice. Forma je volná – může se jednat o kresbu, seminární práci/projekt nebo video. Obálku viditelně označte názvem „Soutěž – Zlepšete dopravu s námi“.

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob. Týmy musí být tvořeny žáky nebo studenty jedné školy vždy jedné věkové kategorie. V rámci jedné školy lze utvořit i více soutěžních týmů.

Prvním krokem pro přihlášení do soutěže je online vyplnění registrační karty. Zde uvedete název Vašeho týmu, školy, počet členů a několik dalších detailů.

Práce spolu s informovaným souhlasem za každého z členů zašlete poštou nebo doručte osobně do 30. 11. 2021 do 15:00 hod. Práce doručené po tomto datu již nemůžeme do soutěže zařadit. K soutěžnímu příspěvku přiložte také vyplněnou registrační kartu.

Upozorňujeme, že termíny soutěže mohou být v případě rozhodnutí vyhlašovatele změněny.

Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou o svých výhrách organizátorem informováni nejpozději do 22. 12. 2021, a to vždy na e-mailovou adresu, se kterou se daný výherce zaregistroval do účtu na webových stránkách.

Nejlepší nápady budou propagovány, společně s názvy prací a školy, a to včetně mediální propagace. K tomu nejlepší příspěvky budou zveřejněny na webových stránkách CDV, popřípadě dalších partnerských webech.

Předání cen:

Předání cen a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dle aktuálních epidemiologických opatření během ledna 2022 v budově sídla Centra dopravního výzkumu.

Informovaný souhlas a leták naleznete pod příslušnými odkazy.


Jak dopadla soutěž Zlepšete dopravu s námi 2020?

I v letošním roce měli žáci základních a středních škol z celé České republiky možnost se přihlásit do druhého ročníku kreativní soutěže „Zlepšete dopravu s námi“. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) vyhlásilo soutěž s cílem společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, efektivnější a příjemnější. Bylo na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace či se bude jednat o vizi do budoucna. V loňském roce bylo do soutěže doručeno krásných 23 kreativních nápadů ze škol napříč celou republikou. V letošním roce se přihlásilo rekordních 76 týmů, bohužel díky komplikované epidemiologické situaci přišlo nakonec výsledných prací pouze 14.

V kategorii Žáci I. stupně si porotu získaly děti ze školní družiny ZŠ na Habru, které pojaly lehce futuristické zlepšení dopravy výtvarnou formou.

Jáchym a Šimon Dytrtovi nám zaslali promyšlené video, ve kterém kladli důraz na nošení reflexních prvků v nepřehledném úseku jejich domoviny. Vysloužili si tak výhru v kategorii Žáci II. stupně a nižších ročníků gymnázií.

Student Slezského gymnázia v Opavě zaslal seminární práci na téma Zlepšení dopravního systému na území města Opavy, kde detailně popsal návaznosti jednotlivých spojů MHD, které by dle jeho názoru potřebovaly vylepšení a tím ušetřili čas běžným uživatelům hromadné dopravy. Vydobyl si tak výhru v kategorii Žáci středních škol a gymnázií a zároveň 1. místo v kategorii Seminární práce/prezentace/projekt.

Ve stejnojmenné kategorii obsadila druhou příčku dvě děvčata Julie a Nela, která přišla s nápadem na vylepšení letecké dopravy v ČR. Klíčovým bodem práce bylo rozvrstvení letecké dopravy i do menších měst a tím odlehčení letišti centrálnímu.

Třetí místo ve stejné kategorii obsadil tým Quatro VDA s prací Bezpečnost úrovňových křížení na železnici. Uzavřel tak velice pestrou škálu druhů dopravy, ve kterých je stále co vylepšovat.

Speciální cenu poroty získal Petr z Olomouce se svým detailně propracovaným videem Inteligentní parkoviště. Petr si porotu získal nápadem, ale hlavně formou zpracování.

Samostatné kategorie Video a Výtvarné ztvárnění byly pro malý počet validních přihlášek zrušeny. Pevně věříme, že další ročník již nebude příliš zasažen pandemickou situací a že se k nám dostanou opět krásné práce šikovných a kreativních dětí.

Všem mnohokrát děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.