Úvodní strana  »  Soutěž

2. ročník kreativní soutěže „Zlepšete dopravu s námi“

Chcete zlepšit dopravní situaci v České republice? Rádi byste se zasloužili o větší bezpečnost, efektivitu nebo třeba ekologii v dopravě? Máte inovativní nápady, jak to udělat? Využijte unikátní možnosti být součástí změny dopravy k lepšímu.

Výzkumná instituce Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), vyhlašuje 2. ročník kreativní soutěže na téma „Zlepšete dopravu s námi“. Soutěž je určena pro žáky I. a II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií.

Cílem soutěže je společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, plynulejší, efektivnější a příjemnější. Je na každém, zda zvolí téma reálné dopravní situace, či se bude jednat o vizi do budoucna. Hodnocena bude jak samotná myšlenka, tak i kreativita.

Letošní rok je soutěž rozdělena do dvou hlavních kategorií. První kategorie se zaměřuje na způsob zhotovení návrhu, kde se týmy mohou rozhodnout, zda pro ztvárnění jejich nápadu využijí formu videa, projektu/prezentace či seminární práce, nebo jejich inovativní myšlenku ztvární výtvarně. Druhá kategorie nabízí členění týmů dle úrovně a typu školy. Více informací naleznete zde.

Soutěž se uskuteční v termínu od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020.

Registrovat se můžete do 30. 11. 2020 zde

Pokud nevíte, na co by se měla vaše práce zaměřit, zde je pár tipů:

 • Úprava jízdních řádů MHD (městské hromadné dopravy) z hlediska času i tras.
 • Jak upravit dopravní značení pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích?
 • Vylepšení dopravní infrastruktury pro nevidomé (přechody, chodníky, parky…).
 • Omezení hluku v dopravě.
 • Jak motivovat občany k obezřetnosti na silnicích (řidiči, chodci, cyklisté, zdravotně postižení…).
 • Umístění radarů, nového osvětlení, rozšíření pěších zón či cyklotras.
 • Místa, která by mohla více hlídat Policie České republiky.
 • Větší průjezdnost měst.
 • Přestavba nebezpečné křižovatky.
 • Rizikové místo, kde lidé neoprávněně přecházejí koleje.
 • Ekologická vozidla pro MHD i příměstskou dopravu.
 • Nové vlakové linky a spoje v MHD.
 • Vylepšení zázemí přestupních terminálů.
 • Pohodlnější nákup jízdenek.
 • Moderní informační systémy v dopravě.
 • Nebezpečné přechody pro chodce.
 • Zákaz vjezdu těžkých nákladních automobilů do obce.

Na adresu Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno zašlete nebo osobně přineste Váš nápad, který by mohl vést ke zlepšení dopravy v České republice. Forma je volná – může se jednat o kresbu, seminární práci/projekt nebo video. Obálku viditelně označte názvem „Soutěž – Zlepšete dopravu s námi“.

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, nebo týmy o velikosti 2 až 5 osob. Týmy musí být tvořeny žáky nebo studenty jedné školy vždy jedné věkové kategorie. V rámci jedné školy lze utvořit i více soutěžních týmů.

Prvním krokem pro přihlášení do soutěže je online vyplnění registrační karty. Zde uvedete název Vašeho týmu, školy, počet členů a několik dalších detailů.

Práce spolu s informovaným souhlasem za každého z členů zašlete poštou nebo doručte osobně do 30. 11. 2020 do 15:00 hod. Práce doručené po tomto datu již nemůžeme do soutěže zařadit. K soutěžnímu příspěvku přiložte také vyplněnou registrační kartu.

Upozorňujeme, že termíny soutěže mohou být v případě rozhodnutí vyhlašovatele změněny.

Výsledková listina bude zveřejněna na internetové adrese www.cdv.cz/soutez nejpozději dne 18. 12. 2020.

Nejlepší nápady budou propagovány, společně s názvy prací a školy, a to včetně mediální propagace. K tomu nejlepší příspěvky z každé subkategorie budou zveřejněny na webových stránkách CDV, popřípadě dalších partnerských webech. Prostřednictvím tiskové zprávy budeme také informovat média.

Předání cen:

Předání cen a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 27. ledna 2021 v budově sídla Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Podívejte se na výsledky loňského ročníku soutěže zde.

Informovaný souhlas a leták naleznete pod příslušnými odkazy.