Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Strategie bezpečnosti silničního provozu pro města

Strategie bezpečnosti silničního provozu pro města

Název zakázky: Zpracování strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice
Zadavatel: Město Otrokovice
Termín řešení: 20. 4. 2017 – 29. 11. 2017, 1. 5. 2019 – dosud

Stručný obsah

V roce 2017 jsme pro město Otrokovice zpracovali Strategii bezpečnosti silničního provozu. Jednalo se tak o první místní strategii bezpečnosti silničního provozu v České republice.

Následně, v roce 2019, jsme provedli vyhodnocení jejího plnění za rok 2018.

Bližší informace naleznete v článku Strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018-2025.Název zakázky: Zpracování strategie bezpečnosti silničního provozu města Vizovice
Zadavatel: Město Vizovice
Termín řešení: 10. 4. 2019 – dosud

Stručný obsah

 • Vytvoření souhrnné charakteristiky podmínek silniční dopravy ve městě, jeho bezprostředním okolí i širších vazbách,
 • analýza nehodovosti a jejího vývoje v silničním provozu od roku 2009,
 • výpočet ekonomických ztrát způsobených nehodovostí,
 • zhodnocení dosud realizovaných a připravovaných aktivit zaměřených bezprostředně na zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
 • rozbor existujících a připravovaných strategických dokumentů města s možným dopadem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
 • vypracování návrhu Akčního programu realizace Strategie
 • a stanovení strategických cílů v souladu s připravovanou NSBSP 2021 – 2030.


Název zakázky: Strategie bezpečnosti silničního provozu města Kroměříž na období 2021 – 2030
Zadavatel: Město Kroměříž
Termín řešení: 3. 4. 2019 – dosud

Stručný obsah

V roce 2019 jsme navázali spolupráci také s městem Kroměříž, pro které v současné době zpracováváme místní strategii bezpečnosti.

I .etapa

 • analýza nehodovosti a jejího vývoje v silničním provozu v letech 2009 – 2018,
 • výpočet ekonomických ztrát způsobených nehodovostí,
 • zhodnocení dosud realizovaných a připravovaných aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
 • rozbor existujících a připravovaných strategických dokumentů města s možným dopadem na bezpečnost silničního provozu,
 • průzkum postojů představitelů organizací zodpovědných za bezpečnost silničního provozu,
 • stanovení strategických cílů na období 2021 – 2030.

II .etapa

 • vypracování návrhu Akčního programu realizace Strategie,
 • orientační vyčíslení potřebných finančních prostředků na realizaci opatření,
 • návrh organizačního a finančního zajištění realizace
 • a projednání návrhu Strategie se všemi dotčenými subjekty a občany.