Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů

Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů

Název zakázky: Systémový nástroj hodnocení ekonomické efektivity a účelnosti projektů a programů
Zadavatel: Česká kancelář pojistitelů
Termín řešení: 2018 – spolupráce pokračuje doposud

Stručný obsah

Jedná se o prestižní komerční zakázku, řešenou od roku 2018, jejímž cílem je provádění vyhodnocení podaných žádostí o poskytnutí prostředků z Fondu zábrany škod. Dále pak hodnocení průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů.

Součástí řešení zakázky je taktéž správa webových stránek, prostřednictvím kterých jsou nové žádosti a zprávy žadateli a příjemci podávány.

Bližší informace naleznete na stránkách Fond zábrany škod.