Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Aktuální přehled registrací všech elektrických a plynových vozidel v ČR

Aktuální přehled registrací všech elektrických a plynových vozidel v ČR

Tisková zpráva

19. března 2021, Ostrava/Brno

V České republice bylo k 31.12.2020 v Centrálním registru vozidel evidováno více než 8 mil. motorových vozidel, z toho 75 % vozidel kategorie M1. „Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) v pravidelných intervalech zveřejňujeme data k vozidlům sledovaným v rámci Národního akčního plánu čisté mobility. Pokud se tedy budeme bavit o nejfrekventovanější kategorii, tedy M1, tak v registru jsou stále, a ještě nějakou dobu pravděpodobně budou, nejvíce zastoupená plynová vozidla. LPG vozidel evidujeme přes 105 tisíc, CNG pak více než 21 tisíc. Osobních elektrických vozidel s externím dobíjením pak bylo evidováno téměř 10 tisíc, z toho 7 109 bateriových elektrických vozidel. Jakkoli v těchto počtech významně převažují vozidla plynová, trend se pravděpodobně bude postupně otáčet ve prospěch vozidel elektrických, jak naznačují data z loňského roku, ale koneckonců také data z EU. Například v loňském roce se na registracích nových osobních vozidel podílela v součtu plynová a elektrická 3,85 %, z toho 2,58% podíl připadal právě na vozidla elektrická,“ říká Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Tab. 1 Počet registrací vozidel dle kategorie a paliva k 31.12.2020

TZ: Aktuální přehled registrací všech elektrických a plynových vozidel v ČR 01

* Nově registrovaná vozidla dle dat SDA, reálný počet PHEV může být mírně vyšší – např. dovozy. V CRV jsou pravděpodobně některá LPG vozidla na evidenčních úřadech zařazena v sekci benzín/nafta (zejména starší vozidla).

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na svých stránkách Analýzu složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility. „Dokument obsahuje jak souhrnné, tak vývojové ukazatele vozidel zařazených v NAPu. U vozidel kategorie M1 jsme se podívali i na sekundární trh, který v případě bateriových elektrických vozidel představoval 18 %. U vozidel s externím dobíjením poměrně progresivně rostou registrace vozidel kategorie L – těch vloni vyrobených bylo evidováno 1 584, což je o 41 % meziročně více. Z pohledu značek si v případě bateriových elektrických vozidel v kategorii M1 nejvíce registrací připsala ŠKODA (1 654 ks, 23 %), u kategorie N značka ALKÉ (125 ks, 27 %), u kategorie L pak značka HECHT (972 ks, 19 %). Vzhledem k opakujícím se dotazům z jednotlivých regionů jsme nově analýzu rozšířili o data krajská a také o informace k evidenci dobíjecích stanic,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV.

Tab. 2 Počet registrací BEV vozidel kategorie M1 s ohledem na rok výroby a evidenci poslední registrace

TZ: Aktuální přehled registrací všech elektrických a plynových vozidel v ČR 02

TZ: Aktuální přehled registrací všech elektrických a plynových vozidel v ČR 03

CIVINET

Síť CIVINET, ve spolupráci s CDV, zveřejňuje na https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky.

„Data budeme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy pravidelně aktualizovat. Aktuálně máme vytvořenou interaktivní grafiku v případě registrací nových osobních vozidel v EU, v průběhu roku budou v podobném formátu zpracovány také registrace v ČR. V případě EU registrací si lze pomocí filtrů rok, paliva a země nasimulovat data podle potřeby. Řadu věcí, které obsahuje analýza, chceme zapracovat také v tomto formátu, který umožní jak odborné, tak široké veřejnosti data lépe využívat. Našim záměrem je, aby na jednom místě byla sdružená data jak k vozidlům, tak k dobíjecí a plnicí infrastruktuře,“ dodává Ing. Lukáš Kadula, který se projektům v oblasti čisté mobility v CDV dlouhodobě věnuje.Zdroj vstupních dat: Centrální registr vozidel, MD, ACEA, SDA, MPO, EAFO, AutoSAP
Grafy a tabulky: CDV

[1] CDV, Kadula L., 2021. Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility