Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Autonomní minibus přivítá na palubě první cestující na brněnském veletrhu URBIS SMART CITY FAIR

Autonomní minibus přivítá na palubě první cestující na brněnském veletrhu URBIS SMART CITY FAIR

Autonomní minibus přivítá na palubě první cestující na brněnském veletrhu URBIS SMART CITY FAIR-logo

Tisková zpráva

Brno, 19. září 2022

Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce specializovaná na dopravní obory, ve spolupráci s firmou Roboauto, představí ve dnech 20.-22. září v Brně svůj autonomní minibus.

Stane se tak v rámci mezinárodního projektu Evropské komise s názvem SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adop¬tion), ve kterém jeho řešitelé testují, jestli bude tuto technickou novinku možno v budoucnu zapojit do systému veřejné dopravy. Pokud ano, zjistí, jaký bude optimální způsob zapojení autonomního minibusu do dopravního provozu. To vše se nemohlo obejít bez podpory Magistrátu města Brna, který umožnil, aby se premiéra nového vozu uskutečnila na brněnském výstavišti.

Na co mohou cestující těšit?

Návštěvníci veletrhu URBIS si mohou užít jízdu tímto autonomním minibusem po všechny tři veletržní dny v době od 10 do 16 hodin. „Na jeho trase jsou celkem tři nástupní stanice, přičemž hlavní z nich se nachází před pavilonem A1 v části takzvané Demo City. Zde se zájemci mohou také setkat s řešitelským týmem a na cokoli se zeptat,“ vysvětluje hlavní řešitel české části projektu SHOW Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu. Jízdy jsou zcela bezplatné. Po výstupu z vozidla bude cestujícím předložen krátký dotazník spokojenosti k vyplnění.

Jak bude zajištěna bezpečnost cestujících?

Prioritou je zajištění absolutní bezpečnosti provozu. Vozidlo i jeho dílčí systémy proto prošly zevrubným testováním, které probíhalo předešlého půl roku. Ve voze bude navíc neustále přítomný speciálně proškolený „bezpečnostní řidič“, který bude dohlížet na správnou funkci vozidla. V případě jakéhokoli pocitu diskomfortu převezme řízení. Nastupující cestující také seznámí s kabinou a zodpoví jakékoli otázky.

Kolik osob bude moci do autonomního minibusu nastoupit?

Vozidlo má kapacitu pět sedících cestujících v hlavní kabině. K dispozici jsou dvě lavice jak po směru, tak proti směru jízdy. Díky velkorozměrným oknům je navíc velice pěkný výhled. Na palubě je vítán úplně každý, bez rozdílu věku.

Jakou rychlostí pojede?

Nejvyšší konstrukční rychlost našeho autonomního elektrického minibusu je 40 km/h. Při jízdě v autonomním režimu ji ale omezujeme na 20 km/h, aby si mohli cestující vychutnat požitek z jízdy. „Autonomní systém navíc sám upravuje svoji rychlost podle aktuálních podmínek stejně jako lidský řidič, takže před zbrzďovacími prahy zpomaluje a do zatáček přibrzďuje,“ dodává Adam Skokan z Centra dopravního výzkumu, který bude na provoz minibusu dohlížet.

Kde bude minibus jezdit po ukončení veletrhu?

Po skončení veletrhu zůstane autonomní minibus nadále v provozu. Zpočátku tomu bude v areálu výstaviště, později i na dalších brněnských lokalitách. O jejich vhodném výběru aktuálně probíhají jednání.

Jaké předpokládané výhody může mít využití autonomních vozidel ve veřejné dopravě?

Potenciální výhody autonomních vozidel jsou četné, nicméně stále se nacházíme ve velmi rané fázi těchto technologií, proto nelze očekávat, že by k nasazení vozidel došlo v nejbližších letech v masivnějších počtech. „Do budoucna tak o nich lze uvažovat například jako o možnostech, jak se vypořádat s nedostatkem řidičů,“ uvádí Marek Vanžura.

Ve kterých zemích zapojených do projektu SHOW již podobná vozidla testují a s jakým úspěchem?

Projekt SHOW je jedním z vůbec nejambicióznějších projektů, které Evropská komise doposud podpořila. Celkem 70 partnerů ze 13 členských zemí Evropské unie podobným způsobem jako my testuje v pilotním provozu svá autonomní vozidla, přičemž v rámci celého projektu se jedná o více než padesát vozidel.


Kontakty – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Marek Vanžura, Ph.D., výzkumný pracovník, hlavní řešitel projektu SHOW
E-mail:marek.vanzura@cdv.cz

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu,
Tel:778 737 336
E-mail:sarka.zelinska@cdv.cz

Dále k tématu:

Projekt SHOW - Shared automation Operating models for Worldwide adop¬tion je financován z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské komise na základě grantové smlouvy č. 875530. Byl zahájen 1. ledna 2020 a potrvá do 31. prosince 2023.
Projektové stránky: https://show-project.eu/

Další projekty Centra dopravního výzkumu (za podpory TAČR a Ministerstva dopravy) týkající se autonomní mobility:

Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla
HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel

Informační web o autonomní mobilitě autonomne.cz.

Autonomní minibus přivítá na palubě první cestující na brněnském veletrhu URBIS SMART CITY FAIR
Autonomní minibus přivítá na palubě první cestující na brněnském veletrhu URBIS SMART CITY FAIR2