Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Bruslař: chodec nebo cyklista?

Bruslař: chodec nebo cyklista?

Tisková zpráva

27. dubna 2020, Praha

TZ: Bruslař: chodec nebo cyklista? 01

Odpověď vymezuje ustanovení §2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.“

Jezdci na kolečkových bruslích musí tedy dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§4), tak ispecifické povinnosti dané chodcům, a to v §53 uvedeného zákona.

Do této kategorie jsou zařazena i další sportovní vybavení, která slouží pro jízdu, např. skateboardy, včetně těch elektrických. V této souvislosti je nutné připomenout, že se chodci nesmějí v dopravním proudu pohybovat ve směru s vozidly, ale po levé straně vozovky. Je nutné si uvědomit, že řidiči nejsou zvyklí potkávat v městském dopravním prostředí jezdce na kolečkových bruslích a dalším sportovním vybavení. Rizikem může být i jejich případná (ne)viditelnost, zvláště za snížené viditelnosti. Další případné nebezpečí plyne z jízdy po krajnici vozovky nebo v blízkosti okraje vozovky. Výmoly a kanálové výpustě v městském prostředí mohou zapříčinit pád jezdce do vozovky.

Základní povinnosti

 • je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odst. 5)
 • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odst. 8)
 • chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písm. a))
 • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 2, 3, 5, a 6 a světelnými signály podle § 73)
 • povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písm. b a c)

Jak předejít úrazu?

 • jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
 • vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
 • vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
 • nemějte sluchátka v uších, neposlouchejte hudbu
 • nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
 • nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo ➢ přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete

Mgr. Tomáš Neřold M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy, k uvedenému tématu doplňuje: „Pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci může být, především s ohledem na jejich rychlost, zdrojem potenciálních konfliktů. Obzvláště to platí v případech střetů s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory. Pozornost a opatrnost je významně snížená, pokud má bruslař v uších sluchátka a poslouchá hudbu. V případě hrozícího nebezpečí je sluch, jako jeden z pěti základních smyslů, zaměstnán jinou činností, což může mít zásadní dopad na zdraví a život nejen bruslaře, ale také ostatních účastníků silničního provozu.“

Děti v dopravě

V rámci metodiky dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení jsou školené osoby pracující sdětmi v mimoškolních zařízeních. Metodika probírá všechny role, ve kterých se děti mohou ocitnout – chodec, cyklista, spolucestující v autě či MHD. Na tyto role jsou zacíleny jednotlivé aktivity, jako např. nácvik koordinace pohybu těla, rovnováhy, zvládnutí jízdy na kole, kolečkových bruslích či skateboardu. V rámci bezpečnosti jsou aktivity také zacíleny na vědomosti z oblasti dopravní výchovy: například na povinnou výbavu kola, nebo bezpečnost a ohleduplnost v rámci cestování.

V roce 2020 měly v každém krajském městě proběhnout semináře "Jak pracovat s metodikou dopravní výchova pro mateřské školy" a "Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení". Účastníci měli získat inspiraci, nové zkušenosti s dopravní výchovou a také osvědčení o absolvování.

„Za fyzické účasti pedagogů proběhly jen školení v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Vzhledem k aktuální situaci pokračují školení dle stanoveného harmonogramu on-line prostřednictvím našeho YouTube kanálu. Zájem o tuto formu školení nás příjemně překvapil, školení se účastní stovky pedagogů a ohlasy jsou velmi pozitivní. Bližší informace jsou k dispozici na www.detivdoprave.cz,“ říká Mgr. Ivana Pařízková, hlavní řešitelka projektu Děti v dopravě.

Dopravní nehody v ČR

„Ve statistikách dopravních nehod bruslaři na kolečkových bruslích nejsou samostatně sledovaní – jak bylo uvedeno výše, jedná se o chodce. Z evidence lze však některé případy, kdy se jednalo o bruslaře na kolečkových bruslích, vysledovat,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Za všechny jedna nehoda, ke které došlo před 2 lety vpodvečerních hodinách vOstravě. Při střetu osobního vozidla, jehož 19letý řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem, se dvěma bruslaři byla usmrcená žena ve věku 31 let, 30letý muž byl těžce zraněn.“

Bližší informace zde: https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=70706180867.

TZ: Bruslař: chodec nebo cyklista? 03