Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018)

Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018)

Tisková zpráva Evropské komise

21. 02. 2019, Brusel

Na silnicích v Evropské unii bylo v roce 2018 usmrceno přibližně 25 100 osob (pozn. předběžné údaje z informace Evropské komise ze dne 4. 4. 2019). Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 21%. V uplynulém roce bylo ve 28 členských státech EU evidováno 49 usmrcených osob na 1 milion obyvatel, což představuje meziročně 1% pokles. Je nepravděpodobné, že bude dosaženo cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu. Na každou usmrcenou osobu v důsledku dopravních nehod připadalo dalších 5 vážně zraněných; přibližně 135 000 osob bylo v roce 2018 vážně zraněno.

K „evropským premiantům“ lze s 28 usmrcenými na 1 milion obyvatel zařadit Spojené království, Dánsko (30), Irsko (31) a Švédsko (32), které i přes nárůst počtu usmrcených osob (jak oproti roku 2017, tak 2010) patří v rámci evropských srovnání stále mezi země s nejnižším počtem fatálních dopravních nehod. Naopak významně nadprůměrný počet usmrcených osob na milion obyvatel byl v uplynulém roce evidován v Rumunsku (96), Bulharsku (88), Lotyšsku (78), Chorvatsku (77) a Polsku (76).

Ve většině členských států bylo v roce 2018 evidováno méně než 60 usmrcených osob na 1 milion obyvatel. Česká republika z tohoto pohledu patřila v roce 2018 se 62 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel k menšině (celkově až 21. místo; významný meziroční propad z 15. místa v roce 2017).


TZ: Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018) 01

Zdroj: European Commission - Road safety: Data show improvements in 2018 but further concrete and swift actions are needed

Komentář BESIP a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Česká republika zaostala v roce 2018 za evropským průměrem v oblasti fatálních následků dopravních nehod o téměř 27 %! „Meziročně byl v České republice evidován 14% nárůst počtu usmrcených osob, v sousedních zemích k tak vysokému relativnímu nárůstu nedošlo.“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dodává: „V Německu byl evidován meziroční nárůst o 3 %, v Polsku o 2 %, v Rakousku byl evidován 3% pokles a na Slovensku dokonce 8% pokles. Slovensko se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel bylo v roce 2018 dokonce pod průměrem EU.“ Bilance roku 2018, tzn. počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice na 1 milion obyvatel, byla prakticky totožná s evropským průměrem, dosaženým již v roce 2010 (62 vs. 63 usmrcených osob na 1 milion obyvatel).

„Celý uplynulý rok jsme intenzivně upozorňovali na rizikové oblasti, finální bilance nám, bohužel, dala za pravdu.“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí SO BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Meziroční nárůst fatálních následků dopravních nehod byl způsoben především nepřiměřenou rychlostí, bezprecedentní - téměř 50% - byl nárůst v oblasti usmrcených v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek. Z pohledu kategorie účastníků silničního provozu dramaticky vzrostly fatální následky nehod motocyklistů, meziročně také vzrost počet usmrcených chodců. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován u dětí, kterých bylo usmrceno 19, meziročně o 10 více. Historicky nejvíce bylo těžce zraněno seniorů (tj. osob nad 65 let věku).“

BESIP na svých stránkách měsíčně zveřejňuje informace k vývoji smrtelných a závažných zranění ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) jak z pohledu strategických, tak dílčích cílů. Detailně je v materiálu srovnán také vývoj na krajských úrovních. U 8 krajů došlo meziročně k nárůstu počtu usmrcených i těžce zraněných osob. Meziročně nejvíce usmrcených osob bylo evidováno ve Středočeském kraji (+43), který se se 106 usmrcenými vrátil na totožnou hodnotu z roku 2016. Druhý nejvyšší meziroční nárůst (+14 osob) byl evidován (zejména díky tragické bilanci chodců) v hl. m. Praze. Nejvyšší meziroční nárůst v oblasti těžce zraněných byl pak evidován v Jihomoravském kraji, kde došlo k 36% nárůstu. Detailní informace jsou obsahem tabulky níže.

„BESIP ve spolupráci s CDV aktuálně dokončuje Informaci o plnění NSBSP v roce 2018,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Klíčovou pozornost je nutné věnovat zranitelným účastníkům silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), kteří se přibližně polovinou podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách (pozn. v roce 2018: 43% podíl na usmrcených a 57% podíl na těžce zraněných). Za podstatnou část smrtelných a těžkých následků dopravních nehod si mohli sami poškození, což dokládá i bilance uplynulého roku: např. 28,4 % usmrcených řidičů a 21,8 % usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, cyklistickou přílbu nepoužilo 30 usmrcených (79 %), 260 těžce zraněných (66 %). Přitom studie prokázala, že 37 % cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by přílby použili.“

Jednou z mnoha novinek v rámci uvedené „Informace“ je využití mapových podkladů s detailními informacemi o nehodách se smrtelnými a závažnými zraněními. Níže uvedená mapa zobrazuje usmrcené a těžce zraněné osoby v důsledku dopravních nehod v ČR v roce 2018, pro zobrazení mapy v prohlížeči klikněte na ni, příp. zde.


TZ: Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018) 02
TZ: Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018) 03