Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Elektromobily v ČR: kde a jak často se dobíjejí?

Elektromobily v ČR: kde a jak často se dobíjejí?

Tisková zpráva

31. března 2021, Ostrava/Brno

V České republice je registrováno přes 10 000 osobních vozidel s externím dobíjením, z toho je přibližně 70 % bateriových elektrických vozidel (BEV) a 30 % plug-in hybridních (PHEV).

Na tyto, ale i další zajímavé informace z oblasti vozidel na alternativní paliva se zaměřuje Centrum dopravního výzkumu dlouhodobě. Důvod je jasný. Doprava má výrazný vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel. Díky sledování údajů o vývoji vozidlového parku si může každý zájemce udělat obrázek o rozvoji čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Získané údaje k registracím a výrobě vozidel a také k dobíjecí a plnící infrastruktuře Centrum dopravního výzkumu uveřejňuje na webových stránkách sítě měst směřujících k udržitelné mobilitě s názvem CIVINET.

Klíčová je také spolupráce s veřejností

„Aktuálně se chceme zaměřit na zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel, proto jsme na stránkách Civinetu zveřejnili anketu, která by měla odpovědět na otázky jak často, případně kde uživatelé BEV a PHEV svá vozidla dobíjejí. Zprovoznili jsme ji u příležitosti 10 tisíc registrovaných elektrických vozidel v České republice. Plánujeme sledovat, jak se budou v čase vyvíjet nejen registrace těchto vozidel, ale i zvyklosti při jejich dobíjení,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu. „Z některých zahraničních studií víme, že až 85 % dobíjení je realizováno v domácnostech nebo ve firmách, tedy na neveřejných dobíjecích stanicích. Bude tak jistě zajímavé zjistit, jaká je v tomto směru situace v České republice a to zvláště z hlediska dalšího postupu při budování veřejné dobíjecí infrastruktury,“ říká k tomu Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Jak bude průzkum probíhat?

Účast veřejnosti je zcela dobrovolná. Řidiči vyplní, zcela anonymně, údaje o svých zvyklostech při dobíjení elektrických vozidel. Jejich odpovědi se okamžitě promítají do názorných grafů, takže mohou současně sledovat průběžné výsledky ankety. Svou ochotou tak přispějí k formování podkladů, které budou využity při plánování rozvoje čisté mobility v České republice.

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula, výzkumný pracovník Oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií
lukas.kadula@cdv.cz

Kontakt pro novináře: Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

Dále k tématu:

Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ©2021. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita