Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  EURO NCAP: Automatické nouzové brzdění pro detekci cyklistů

EURO NCAP: Automatické nouzové brzdění pro detekci cyklistů

Tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

25. 04. 2018, Brusel

Euro NCAP zavádí nové a přísnější standardy v oblasti bezpečnostních technologií, které pomáhají chránit zranitelné účastníky silničního provozu, včetně zavedení prvního testu detekce pro AEB.

EURO NCAP: Automatické nouzové brzdění pro detekci cyklistů 01

Pětihvězdičkový výsledek pro nový Nissan LEAF odráží úspěch původního LEAF představeného v roce 2011 - prvním plně elektrickým vozem s hodnotou 5 hvězdiček Euro NCAP. Zákazníci se postupně přeorientovávají od konvenčních pohonů (zejména pak dieselových motorů). Automobilky značně investují do elektrických a hybridních vozidel. Zásadní však je, aby vývoj v oblasti bezpečnosti nebyl ohrožen novými pohonnými systémy. Nissan LEAF přichází s mnoha novými bezpečnostními prvky a dokazuje, že šetrnost k životnímu prostředí nemusí být na úkor lepší bezpečnosti - bezpečnosti osob uvnitř vozu a těch, kteří s ním sdílejí silniční prostor.

LEAF je prvním vozidlem, které bylo vyhodnoceno na základě rozšířených protokolů Euro NCAP pro rok 2018. Je nutné, aby nová vozidla nabízela nejnovější a nejlepší bezpečnostní technologie. Z tohoto důvodu bude v roce 2018 zavedena řada nových testů v hodnoceních Euro NCAP, které se budou zabývat klíčovými scénáři havárií zahrnujícími automobily, chodce a nyní i rostoucí počet cyklistů.

EURO NCAP: Automatické nouzové brzdění pro detekci cyklistů 02

Detekce cyklistů s technologií automatické brzdy je poprvé testována na LEAF a je součástí AEB Pedestrian v novém označení AEB Vulnerable Road Users (AEB VRU). Detekce cyklistů přináší výrobcům automobilů nové výzvy, a to jak z pohledu hardwaru, tak z pohledu softwaru: snímače musí mít široký úhel pozorování, aby detekovaly rychle se pohybující cyklisty v dostatečném předstihu. Zároveň jsou zapotřebí složité algoritmy, které zajistí správnou identifikaci možných hrozeb tak, aby nedocházelo k falešným aktivacím.

Další aktualizace pro rok 2018 zahrnují testování detekce chodců ve tmě při zhoršené viditelnosti. Systémy nouzového udržování jízdních pruhů (ELK) jsou nejnovější generací inteligentních podpůrných systémů pro jízdu v jízdních pruzích, které autonomně provádějí vyhýbací manévr v případech, kdy automobil může opustit silnici nebo hrozí kolize s jiným vozidlem. Nové testy Euro NCAP ověřují, že systém reaguje na označený i neoznačený okraj silnice (vozidlo nesmí opustit silnici z krajnice); že se auto bezpečně vrátí do jízdního pruhu při pokusu o předjíždění a při detekci protijedoucího vozidla; a že vozidlo nezasáhne dráhu vozidla, které předjíždí v sousedním pruhu.

Robbert Verweij, člen představenstva Euro NCAP a vedoucí poradce pro politiku na holandském ministerstvu dopravy, uvedl: "Snaha zachránit životy cyklistů inspirovala nizozemskou vládu k financování významného projektu, který vedl k vypracování protokolu pro detekci cyklistů. Vítáme, že se Euro NCAP rozhodl přidat tento protokol do svého systému hodnocení."

Zpráva EURO NCAP k dispozici zde.

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Postupné zavádění nových technologií do praxe s cílem přispět k bezpečnosti silničního provozu jde ruku v ruce s vývojem v automobilovém průmyslu. Namátkou – zavedení protiblokovacího systému (ABS od 07/2006), elektronického stabilizačního systému (ESP od 11/2011), systému měření tlaku v pneumatikách (TPMS od 11/2012), palubního systému napojeného na centrum tísňového volání (eCall od 03/2018) apod. V zásadě se jednalo primárně o ochranu posádky vozidla. Systém AEB se však mimo posádky vozidla zaměřuje především na ostatní (zranitelné) účastníky silničního provozu, tzn. cyklisty a chodce.

Od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2017 bylo na pozemních komunikacích v České republice v důsledku dopravních nehod usmrceno 2 373 cyklistů a 5 792 chodců. V roce 2017 se cyklisté podíleli na všech usmrcených 9 % (44), na těžce zraněných pak 15 % (353). U chodců pak činil podíl 20 % (101) v případě usmrcených a 22 % (519) u těžce zraněných. Přibližně každá 3 usmrcená nebo těžce zraněná osoba byla v roce 2017 buď chodcem, nebo cyklistou – tedy zranitelným účastníkem silničního provozu.

EURO NCAP: Automatické nouzové brzdění pro detekci cyklistů 03

Obě uvedené kategorie jsou dílčími cíli Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 37 a těžce zraněno 280 cyklistů. Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 44 a těžce zraněno 315 cyklistů. Druhým rokem po sobě byl předpoklad v oblasti usmrcených cyklistů splněn, ještě nikdy však nedošlo ke splnění předpokladu v oblasti těžce zraněných cyklistů. Za fatální následky dopravních nehod si však cyklisté mohou do značné míry sami. V loňském roce nemělo přilbu 84 % usmrcených, 70 % těžce zraněných a 68 % lehce zraněných cyklistů. Analýza prokázala, že 37 % z usmrcených cyklistů by následky dopravních nehod v případě použití cyklistických přileb přežilo (pozn. analyzováno bylo 119 cyklistů, kteří byli usmrceni mezi lety 1995 – 2013). V roce 2020 by nemělo být usmrceno více než 80 a těžce zraněno 421 chodců. Předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 96 a těžce zraněno 489 chodců. Přestože bylo v roce 2017 dosaženo historicky nejnižších počtů usmrcených a těžce zraněných chodců, nebyla Strategie ani v jednom ze sledovaných parametrů splněna.

Kolik lidských životů zranitelných účastníků silničního provozu lze (i díky systému AEB) zachránit? Potenciál je obrovský. Při srážkách osobních vozidel s chodci (2 457 nehod) bylo v roce 2017 usmrceno 60 chodců a dalších 391 jich bylo těžce zraněno. Jedná se tak o 59% podíl v případě usmrcených a 75% podíl těžce zraněných chodců. Při srážkách osobních vozidel s cyklisty (1 749 nehod) bylo v roce 2017 usmrceno 30 cyklistů a dalších 189 jich bylo těžce zraněno. Jedná se tak o 68% podíl v případě usmrcených a 54% podíl těžce zraněných cyklistů. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je zavádění nových bezpečnostních standardů / systémů nepochybně významným krokem k eliminaci počtu fatálních následků dopravních nehod automobilů se zranitelnými účastníky silničního provozu, tzn. cyklisty a chodci. Výsledky EURO NCAP, resp. test elektromobilu Nissan LEAF, ukazuje, že lze pomocí AEB dosáhnout velmi zajímavých výsledků s pozitivním dopadem na bezpečnost silničního provozu.

Fatální následky dopravních nehod nejsou jen srážky chodců/cyklistů s osobními nebo nákladními vozidly. Častou příčinou nehod s velmi vážnými následky na životech nebo zdraví jsou srážky osob s vozidlem hromadné dopravy. Obdobný systém by mohl být velmi účinným i u tramvají, technické řešení by však muselo zohledňovat zhuštěný městský dopravní prostor a být i ohleduplné především k cestujícím ve vozidlech MHD.

, +420 778 888 359
Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno