Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Jak důležitý je pro ženy pocit bezpečí při cestování?

Tisková zpráva

Brno, 7. června 2021

Jak důležitý je pro ženy pocit bezpečí při cestování?
Ženy oproti mužům více vnímají rizika jak dopravy, tak pohybu po městě.


Zahraniční i domácí studie z poslední doby ukazují na významné rozdíly mezi muži a ženami nejen v dopravním chování, ale také ve vnímání různých dopravních situací a odlišném vyhodnocování případných rizik. Vliv strachu a obav o osobní bezpečí na cestování je zásadním tématem rovných příležitostí žen a mužů v dopravě.

Strach ovlivňuje dopravní chování a možnosti mobility žen jednoznačně více, než je tomu u mužů.

Obavy z pohybu v určitých veřejných prostorách, jako jsou kupříkladu městské parky, tmavá zákoutí podchodů nebo odlehlá parkoviště, či při určitých situacích, jako je doba po setmění nebo období náledí, vedou ke změnám v cestování. Může jít o volbu specifických tras, například výběr delší cesty, která ale neobsahuje nutnost přestupu mezi spoji a využití podchodů, vyhýbání se určitým lokalitám, upřednostnění alternativního dopravního prostředku (například autobus je vnímán jako bezpečnější oproti vlaku), nebo i omezení pohybu a aktivit večer po setmění.
„Získat data z českého prostředí jsme proto považovali za obzvláště důležité pro zlepšení dopravního plánování právě s ohledem na potřeby žen a mužů,“ vysvětlila důležitost realizace výzkumu na téma dopravního chování žen Eva Adamovská, socioložka z Centra dopravního výzkumu. Reprezentativní výzkum mezi 8 900 českými muži a ženami potvrdil značné rozdíly ve vnímání důležitosti bezpečí při cestování.


TZ: Jak důležitý je pro ženy pocit bezpečí při cestování? 01

Významnou roli hrají předchozí nepříjemné zážitky.

Pocit bezpečí může souviset s reálnými zkušenostmi, jako jsou fyzické nebo slovní napadení, okradení nebo obtěžování. „Ukazuje se, že tyto incidenty zažívané v různých dopravních situacích, jsou mezi oběma pohlavími velmi rozdílné,“ upozornila socioložka Lucie Vondráčková.

Fyzické napadení častěji zažívají muži, sexuální obtěžování naopak výrazně více ženy.
Dvojnásobně více mužů (20 %) než žen (10 %) zažilo fyzické napadení.
U krádeží jsou na tom obě skupiny stejně.
Nejrozšířenější je slovní napadení, které zažilo 40 % mužů a 33 % žen.

Podobný vzorec mají i incidenty ve veřejném prostoru.

U zkušenosti se sexuálním obtěžováním je rozdíl více než čtyřnásobný – týká se 17 % žen a 4 % mužů. Každý 5. muž zažil fyzické napadení a téměř každá 5. žena zažila sexuální obtěžování ve veřejném prostoru.
Polovina mužů a o něco méně žen (41 %) zažila slovní napadení.
Čtvrtina mužů a 22 % žen má zkušenosti s jiným druhem nepříjemného zážitku.

Jak je tomu ve večerních a nočních hodinách?
Ženy se více obávají tmavých zákoutí a opuštěných zastávek.

Na pocit bezpečí při cestování po setmění mají vliv omezené jízdní řády i menší počet spolucestujících. „Pěší pohyb osob usnadňuje veřejné osvětlení či vhodně umístěné přechody pro chodce“, komentuje Martina Trepáčová, psycholožka z oblasti dopravní psychologie.
Ženy jsou k podobě veřejného prostoru vnímavější než muži. Jsou citlivější na nepřehledná prostranství, tmavá zákoutí a odlehlá místa. Podstatně více se obávají i nočního čekání na zastávkách a cestování veřejnou dopravou. Při čekání na spoj se rozhodně necítí bezpečně 19 % žen, ale jen 4 % mužů. Rozhodně bezpečně se naopak cítí 12 % mužů a 4 % žen. Ženy se takovým situacím častěji než muži vůbec nevystavují. Tyto rozdíly platí v každém věku a příliš se nemění, jak ukazuje následující graf.


TZ: Jak důležitý je pro ženy pocit bezpečí při cestování? 02

Které ženy se cítí nejméně bezpečně?

Nejméně bezpečně se cítí ženy ve věkové kategorii 18-29 let, naopak stejně staří muži zažívají vzhledem k ostatním věkovým skupinám nejmenší pocit ohrožení. Přímo úměrně s rostoucím věkem také roste množství lidí, kteří s čekáním na veřejnou dopravu po setmění zkušenost nemají. Toto vyhýbání se nočnímu cestování je opět typičtější pro ženy.
Pohybu venku po setmění se rozhodně vyhýbá 29 % žen, ale jen 6 % mužů. Rozdíl je tedy značný.
Podíl žen, které se, pokud to je možné, vyhýbají pohybu venku za tmy, je ve všech věkových kategoriích výrazně větší než podíl mužů. S přibývajícím věkem tyto podíly rostou u obou pohlaví, u žen je ale nárůst strmější. Zatímco mezi 71letými a staršími ženami takový názor rozhodně zastává 43 %, u nejmladší věkové skupiny 18-29 let to je 22 %


TZ: Jak důležitý je pro ženy pocit bezpečí při cestování? 03

Výzkum ukázal na celou řadu odlišností mezi ženami a muži, jejich vnímání cestování a souvisejících problémů, které při svém každodenním užívání dopravy řeší. Takto získaná data jsou zásadní pro zlepšení dopravního i městského plánování.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakty:
PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., ředitel Divize dopravních technologií a lidského faktoru
pavel.rezac@cdv.cz

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D., vedoucí Oblasti dopravní psychologie
petr.zamecnik@cdv.cz

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí Úseku marketingu
tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz


Dále k tématu:
Tisková zpráva vychází z projektu Dopravní chování žen v datech, které s podporou Ministerstva dopravy, realizovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt jako první v českém prostředí přinesl data o dopravním chování, potřebách a preferencích žen a mužů v souvislosti s organizací individuální i hromadné dopravy.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., svým výzkumným zaměřením pokrývá klíčové potřeby rozvoje dopravy v České republice, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Zabývá se jednak klasickými obory, jako jsou bezpečnost silničního provozu, technologie výstavby, údržby, oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury včetně geotechnických aspektů a diagnostiky dopravních staveb, dopady dopravy a její infrastruktury na životní prostředí, ale také ekonomikou dopravy, multimodální dopravou, dopravní psychologií, vzděláváním v dopravě, modelováním dopravní poptávky, systémy hospodaření, geografickými informačními systémy, odbavovacími a parkovacími systémy, telematickými řídicími systémy atp.

V Centru dopravního výzkumu, veřejné výzkumné instituci, která je převážně technicky orientovaná, pracuje přibližně 43 % počet žen. Jsou významně zastoupeny také ve vedení instituce i středním managementu.