Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice

Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice

Tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

27. 09. 2018, Brusel

TZ: Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice 01

Seskupení bezpečnostních skupin, dopravní policie, cyklistů, pracovníků v dopravě a silničního sektoru vyzývají Evropský parlament k podpoře návrhu rozšíření rozsahu evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu na všechny hlavní silnice v Evropě a k zařazení potřeb cyklistů, chodců a motocyklistů do využití pravidel.

Více než 25 tisíc lidí zemřelo v roce 2017 na evropských silnicích, což se rovná dvěma plně obsazeným osobním letadlům, která by spadla každý týden, a nikdo z pasažérů na palubě by nepřežil.

Stávající pravidla (vyžadující pravidelné audity bezpečnosti a bezpečnostní inspekce, identifikaci a sanaci vysoce rizikových míst a jiná opatření určená ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu) pochází z roku 2008 a týkají se pouze hlavních evropských dálnic a silnic tvořící dohromady transevropskou silniční síť. Seskupení tvrdí, že pravidla mají nyní pouze omezený užitek, a poukazuje na to, že pouze 8 % osob v silničním provozu je usmrceno na dálnicích, avšak 37 % je usmrceno na silnicích v obci a 55 % na silnicích mimo obec (mimo dálnice). Dalším argumentem je to, že na všechny silnice financované či spolufinancované z rozpočtu EU se musí vztahovat evropská pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu. Seskupení také uvádí, že pravidla by měla být zajištěna tak, aby potřeby všech účastníků silničního provozu, včetně cyklistů, chodců a motocyklistů, byly upřednostňovány z hlediska bezpečnosti.

Evropská komise navrhla v květnu 2018 aktualizaci stávajících pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu jako část v rámci třetího balíčku opatření v oblasti mobility. Návrh však musí být nejprve schválen a případně pozměněn jak Evropským parlamentem, tak i jednotlivými členskými zeměmi.

TZ: Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice 02

Podle odhadů komise by rozšíření působnosti stávajících pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu na hlavní silnice mohlo v letech 2020 až 2030 zabránit 3 200 usmrceným a 20 700 vážně zraněným.

Očekává se, že Výbor pro dopravu Evropského parlamentu bude hlasovat o nových pravidlech na začátku prosince. Zprávu Parlamentu o návrzích má na starosti Daniela Aiuto (EFD / Movimento 5 Stelle, Italy).

Zpráva ETSC k dispozici zde.

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), se dlouhodobě věnuje problematice bezpečného utváření pozemních komunikací. Do této problematiky také spadá aplikace nástrojů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na komunikacích na síti TEN-T. Na ostatní síti komunikací je provádění těchto nástrojů žádoucí a Evropskou komisí doporučené, jejich provádění je podporováno také v NSBSP. CDV se aktivně účastnilo implementace této směrnice do českého právního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a stalo se jedním z prvních akreditovaných školicích středisek pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Zároveň se CDV v letošním roce účastnilo mezinárodního připomínkovacího procesu návrhu aktualizace Směrnice 2008/96/ES a poskytlo tak hodnotné podklady a zpětnou vazbu. Využity byly také osobně získané podklady z evropského projektu ECOROADS, který se v letech 2015 až 2017 zabýval možností propojení dvou směrnic, a to již zmíněné směrnice 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54/EC o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Projekt sloužil jako jeden z podkladů Evropské komisi pro rozhodování o změnách Směrnice 2008/96/ES.

Cyklisté, chodci a motocyklisté jsou 3 z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). Uvedené kategorie účastníků silničního provozu se v České republice na všech usmrcených osobách v roce 2017 podíleli 42 %, na těžce zraněných pak dokonce 55 %. V období leden - srpen 2018 činil podíl 45 % na usmrcených a 57 % na těžce zraněných osobách. Všechny tři uvedené skupiny patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu.

Tabulka 1 porovnává počty usmrcených a těžce zraněných osob v jednotlivých dílčích cílech a předpoklady NSBSP. Z dat mj. vyplývá, že se dlouhodobě nedaří naplňovat předpoklady usmrcených chodců a motocyklistů, ani v jednom roce pak nebyla splněna NSBSP v oblasti těžce zraněných cyklistů.

Tabulka 1: Počty usmrcených a těžce zraněných osob a předpoklady NSBSP

TZ: Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice 03

Pozn. červeně a oranžově podbarvené buňky = cíl NSBSP nesplněn. Žlutě podbarvené buňky = od ledna 2017 došlo k revizi NSBSP, v jejímž důsledku došlo k úpravám dílčích cílů.

CDV měsíčně vyhodnocuje základní parametry NSBSP v oblasti strategických a dílčích cílů jak na národní, tak také na krajské úrovni, kde jsou zřetelné značné rozdíly. „Nelichotivá meziroční bilance (srovnání 8 měsíců) je evidovaná u motocyklistů (65 usmrcených, tj. + 15; + 30 %) a také u chodců (68 usmrcených, tj. + 10; + 17 %),“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV a dodává: „například v Praze se v letošním roce chodci podíleli na všech usmrcených osobách 83 %, cyklisté v Královéhradeckém kraji 25 % a motocyklisté v Libereckém kraji 42 %.“

Základní fakta fatálních následků dopravních nehod uvedených kategorií jsou dlouhodobě známá – většina chodců je usmrcena v noci, více než 8 z 10 usmrcených cyklistů nemělo přilbu, nepřiměřená rychlost je již téměř synonymem pro kategorii motocyklistů. Bezpečná silniční infrastruktura je nepochybně základem pro bezpečný pohyb (nejen) uvedených účastníků silničního provozu. Jsme přesvědčeni, že návrh Evropské komise přispěje ke snížení závažných následků dopravních nehod. Detailní informace k aktuálnímu vývoji NSBSP, stejně jako analýzy k uvedeným účastníkům silničního provozu, jsou k dispozici zde.