Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin

Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin

Tisková zpráva

03. 09. 2018, Brno

TZ: Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin 01

Na základě předběžných policejních statistik bylo o letních prázdninách usmrceno v důsledku 17 437 dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 121 osob, dalších 479 osob bylo těžce a 5 018 lehce zraněno. Meziročně tak bylo evidováno o 20 usmrcených více (+ 19,8 %), o 25 těžce zraněných méně (- 5,0 %) a o 16 lehce zraněných méně (- 0,3 %). V roce 2017 bylo o letních prázdninách usmrceno historicky nejméně osob, z uvedeného lze dovodit (pozn. méně těžce a lehce zraněných osob), že letošní nehody měly fatálnější následky.

V období ledna-srpna pak bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 353 osob, o 29 více než vloni (tj. + 9,0 %). Historicky se jedná o 3 nejnižší počet usmrcených, kdy vloni bylo usmrceno 324 osob (nejméně), předloni pak 343 osob. V měsíci srpnu bylo usmrceno 66 osob, o 10 více než vloni (tj. + 17,9 %). Nejtragičtějším dnem uplynulých prázdnin byla sobota 11. srpna, kdy podle předběžných údajů bylo usmrceno 7 osob (3 v Jihočeském kraji, 2 v Jihomoravském a po 1 v Karlovarském a v Olomouckém kraji), dalších 6 osob pak bylo usmrceno následující sobotu 18. srpna, 5 osob v pondělí 16. července. Jen v devíti dnech (pozn. z 62) si nehody nevyžádaly žádnou oběť.

Aby byla (v oblasti strategického cíle počtu usmrcených osob) splněna Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP), nesmí být v roce 2018 usmrceno více než 393 osob, tj. o 109 méně než vloni! Měsíčně by tak v průměru nemělo být usmrceno více než 32 osob, tj. o přibližně 9 osob méně než v loňském roce! Musí tedy dojít ke snížení počtu usmrcených osob o přibližně 22 %)! Zatím nejvyšší meziroční pokles (- 17,4 %) byl zaznamenán v roce 2016, naopak nejvyšší nárůst (+ 17,5 %) byl zaznamenán v roce 2007 (pozn. rok následující po zavedení bodového hodnocení řidičů). Aktuálně bylo oproti předpokladu NSBSP usmrceno již o 105 osob více, tj. + 42 %! Na základě dosavadního trendu lze předpokládat, že celoroční předpoklad NSBSP v oblasti usmrcených osob bude překročen již během měsíce září (pozn. vloni bylo v měsíci září usmrceno 56 osob – historicky nejméně). NSBSP tak nebude (stejně jako v letech 2014-2017) ani v letošním roce splněna.

V oficiálních údajích, zveřejněných zpravidla v řádu několika dnů po uzávěrce, může v měsíci srpnu dojít ještě ke korekci dat z důvodu zdravotní indispozice (v takovém případě by byly tyto nehody a jejich následky zpětně ve statistice odečteny).Uvedená data k usmrceným osobám obsahují údaje do 24 hodin od nehody, např. v rámci evropských srovnání se pak srovnávají data do 30 dní po nehodě. Každoročně tak dochází k navýšení počtu usmrcených v průměru o 10,6 %. Jen v loňském roce tak došlo k navýšení o 15 % (pozn. v měsíci červenci k nárůstu počtu usmrcených osob o 18 %, v srpnu pak o 7 %). Reálně tak uvedená bilance letních prázdnin v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice bude pravděpodobně vykazovat přes 130 usmrcených osob.

Zdroj vstupních dat: Statistiky dopravních nehod