Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě

Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě

Tisková zpráva

22. října 2021, Ostrava/Brno

Registrace nových osobních elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí 2021 v zemích EU:

  • 409 882 vozidel, 18,9% podíl, meziročně +49,6 %,
  • z toho 212 582 BEV (bateriová elektrická), 9,8% podíl, meziročně +56,7 %,
  • z toho 197 300 PHEV (plug-in hybridní), 9,1% podíl, meziročně +42,6 %.

„Ve 3. čtvrtletí roku 2021 bylo v zemích Evropské unie registrováno 409 882 nových osobních elektrických vozidel, meziročně o 50 % více. Nejvíce uvedených vozidel bylo evidováno v Německu, Francii, Itálii, Švédsku a Holandsku. V České republice bylo ve 3. čtvrtletí registrováno 1 473 osobních elektrických vozidel, meziročně o 62 % více. Přibližně každé 5. nové osobní vozidlo registrované ve 3. čtvrtletí v EU bylo elektrické s externím dobíjením (18,9 %), nejvyšší podíl byl evidován ve Švédsku (47,1 %), Dánsku (39,5 %) a Holandsku (29 %), Česká republika s 3% podílem byla mezi zeměmi EU na 22. místě. Při srovnání se zeměmi V4 bylo za námi jen Slovensko (2,7 %, 553 EV), naopak vyšší podíl registrací byl evidován v Polsku (3,7 %, 3 917 EV) a Maďarsku (7,6 %, 2 260 EV),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu v. v. i. (CDV).

Aktualizovaná interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v zemích Evropské unie je k dispozici zde: https://www.civinet.cz/paliva-eu. V detailu lze mj. zjistit vývoj a stav v konkrétní zemi EU dle všech druhů paliv (pozn. mimo elektrická i plynová, benzínová a naftová).


TZ: Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě 01

Obrázek 1 Podíl registrací nových osobních elektrických vozidel v EU (Q3 2021)


V roce 2021 (pozn. období Q1–Q3) bylo registrováno celkem 1 212 251 nových elektrických vozidel, z toho 569 051 BEV a 643 200 PHEV. Vývoj v letech 2017–2021 je uveden z grafu.


TZ: Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě 02

Obrázek 2 Vývoj registrací nových osobních elektrických vozidel v EU (Q1-Q3)


V roce 2021 (pozn. období Q1-Q3) se nová osobní elektrická vozidla na všech vozidlech registrovaných podílela 16,4 %, z toho 8,7 % PHEV a 7,7 % BEV. Vývoj v letech 2017–2021 je uveden z grafu.


TZ: Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě 03

Obrázek 3 Vývoj podílu registrací nových osobních elektrických vozidel v EU (Q1-Q3)

V Česku je registrováno přes 9 tisíc osobních bateriových elektrických vozidel

Na webové stránce https://www.civinet.cz/registrace-vsech-cistych-vozidel-v-cr/ CDV aktualizovalo k 30. 9. 2021 data k registracím vozidel všech kategorií definovaných v Národním akčním plánu čisté mobility. „V České republice bylo registrováno 9 129 osobních bateriových elektrických vozidel, v 80 % případů se jednalo o registrace nových vozidel, 20 % tvořila vozidla ojetá. V případě ojetých vozidel patřilo nejvíce registrací Fiatu (403), nejvíce nových vozidel registrovala Škoda (2 061). Z pohledu značek byla nejregistrovanější Škoda (2 080), Volkswagen (1 277), Tesla (1 256), BMW (798) a Nissan (768). Nejvíce, 3 547 vozidel, bylo registrováno v Praze, nejméně pak v Libereckém kraji (144)“, uvádí Ing. Lukáš Kadula, který se projektům z oblasti čisté mobility v CDV dlouhodobě věnuje a dodává: „V interaktivních vizualizacích na webové stránce https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ lze prostřednictvím filtrů zobrazit řadu detailů z oblasti registrací vozidel dle druhu paliva. Data pravidelně aktualizujeme a jsou veřejně a bezplatně přístupná.“


Tabulka 1 Počet registrovaných čistých vozidel dle kategorie a typu paliva v České republice (stav k 30.9.2021)

TZ: Podíl elektrických vozidel ve 3. čtvrtletí v EU: 19 %, Česko se 3 % na 22. místě 04

CIVINET: Čistá mobilita

Síť CIVINET ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., zveřejňuje na https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Zdroj vstupních dat: CIVINET, ACEA, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: CIVINET, CDV
Odkaz: https://www.civinet.cz/cista-mobilita/

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula

+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno