Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Projekt Dopravní VaV centrum přinesl kvalitní výzkumné zázemí

Projekt Dopravní VaV centrum přinesl kvalitní výzkumné zázemí

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS je projektem Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Projekt byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra, a to ve výši 463 milionů korun, kdy podíl prostředků Evropské unie přesáhl částku 390 milionů korun.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2011, výstavba budov Dopravního VaV centra začala v listopadu 2011 a byla dokončena v polovině roku 2014. Plný provoz Dopravního VaV byl spuštěn v červenci 2014, akreditace laboratoří se uskutečnila téhož roku v listopadu. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2014.

Cílem tohoto projektu bylo vybudování kvalitního výzkumného zázemí, které má prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how poskytovat komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd. Vybavení Dopravního VaV centra odpovídá nejvyšším potřebám i trendům současného dopravního výzkumu.

Projekt Dopravní VaV centrum CDV PLUS zaštitoval 5 výzkumných programů: Hloubková analýza dopravních nehod (HADN), Humánní synergie v dopravě, Bezpečnost v silničním provozu, Dopravní infrastruktura, Doprava a životní prostředí.

Největším mezinárodním úspěchem loňského roku v rámci projektu Dopravní VaV centrum bylo obdržení prestižní cenu Evropské charty bezpečnosti 2014 (Excellence in Road Safety Award), kterou v Athénách převzal ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i., prof. Karel Pospíšil. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., obdrželo tuto cenu za činnost v oblasti bezpečného utváření pozemních komunikací, konkrétně za tvorbu metodických materiálů pro provádění auditu a inspekce bezpečnosti pozemních komunikací, za provádění dopravně bezpečnostních analýz, za organizování školení auditorů bezpečnosti a provádění osvěty v této oblasti.

Projekt_Dopravni_VaV_centrum_prinesl_kvalitni_vyzkumne_zazemi