Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Resortní výzkumné instituce prezentovaly své aktivity na snídani s novináři

Resortní výzkumné instituce prezentovaly své aktivity na snídani s novináři

Tisková zpráva

Brno, 27. června 2024

V pondělí 17. 6. 2024 se uskutečnila neformální snídaně s novináři ve WorkLounge Příkopy v Praze, kde se sešli zástupci všech výzkumných institucí sdružených v Radě resortních výzkumných institucí (RAV). Cílem setkání bylo prezentovat činnost a přínos těchto institucí jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii.

Setkání moderoval Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel Centra dopravního výzkumu a předseda rady. „Výsledky práce RAV přispívají k rozvoji a konkurenceschopnosti ČR, reflektují národní priority výzkumu a získávají četná uznání a ocenění nejen v ČR ale i na evropské úrovni,“ říká předseda RAV Jindřich Frič a dodává: „Důležitou součástí našich aktivit je i transfer znalostí z aplikovaného výzkumu do praxe. Tedy věda a výzkum ve veřejném zájmu.“

Témata výzkumu

Mezi prezentovaná témata patřilo měření pracovní atmosféry v provozech nanotechnologií, využití a ochrana povrchových a podzemních vod, revitalizace odvodňovacích systémů, dopady inflace a migrace, adaptace zemědělství na změnu klimatu, dálkový průzkum v archeologii, strategická komunikace a bezpečnost pro NATO, monitoring drog z odpadních vod, autonomní řízení a analýza dopravních nehod, vývoj potravinářských technologií a mnoho dalších.

Výsledky tohoto výzkumu slouží zejména pro koncepční materiály vlády pro rozvoj ČR, zajištění bezpečnosti výrobků, služeb i obyvatel i získávání nových poznatků na Evropské úrovni.

Resortní výzkumné instituce prezentovaly_obr1
Obrázek 1: Ilustrační obrázek z prezentace Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Resortní výzkumné instituce prezentovaly_obr2
Obrázek 2: Ilustrační obrázek z prezentace Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Resortní výzkumné instituce prezentovaly_obr3
Obrázek 3: Ilustrační obrázek z prezentace Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.,

Resortní výzkumné instituce prezentovaly_obr4
Obrázek 4: Ilustrační obrázek z prezentace Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,

Historie a účel RAV 

Rada resortních výzkumných institucí (RAV) byla založena v roce 2009. Smyslem tohoto sdružení je spolupráce veřejných výzkumných institucí založených jednotlivými ministerstvy České republiky dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Představenstvo RAV je aktuálně zastoupeno předsedou Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., MBA (Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.) a dvěma místopředsedy, Ing. Tomášem Fojtíkem (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.) a RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.).

Členskými institucemi jsou:

 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
 • Ústav archeologické památkové péče, v. v. i.,
 • Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav potravinářský, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,
 • a Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

Více na www.resortnivyzkum.cz.

Kontakty:

Jana Mazálková
e-mail: jana.mazalkova@cdv.cz, tel: 541 641 766

Tisková zpráva ke stažení