Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí

Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí

Tisková zpráva

8. ledna 2020, Ostrava

TZ: Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí 01

V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 547 a těžce zraněno 2 110 osob.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) kladla za cíl pro rok 2019, aby počet usmrcených nebyl vyšší než 362 a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie splněna.

„Přestože rok 2019 přinesl některá pozitivní zlepšení v bezpečnosti na silnicích, více než 540 ztracených životů je příliš vysoké číslo, které představuje nespočet lidských tragédií. Abychom počet smrtelných nehod snížili, potřebujeme konkrétní, měřitelná opatření nejen v prevenci, ale i v policejním dohledu, bezpečnější infrastruktuře a účinné legislativě. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, která již připravila a schválila více než 40 opatření pro letošní rok. Připravujeme také akční plán BESIP na další dva roky a strategii na období od roku 2021,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„V mnoha případech je linie mezi usmrcením a přežitím s těžkým zraněním velmi tenká. Na jedné straně je pozitivní, že celkově byly závažné následky nehod (úmrtí a těžká zranění) historicky nejnižší. Na straně druhé přišlo na našich silnicích o život během jednoho roku 547 osob. To je obrovská ztráta. A to se bavíme o osobách usmrcených do 24 hodin. Po započtení osob, které v důsledku nehod podlehly následkům zranění do 30 dní od nehody, naroste tento počet zpravidla o dalších 10 %. Takový stav bychom neměli akceptovat a bezpečnost silničního provozu postavit jako jasný cíl veřejné správy i osobního vnímání jak řidičů, tak ostatních účastníků silničního provozu,“em> řekl vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

„Počet usmrcených mohl být výrazně nižší. Například viníci pod vlivem alkoholu nebo návykových látek usmrtili vloni 62 osob. Přestože bylo meziročně evidováno o 14 obětí méně, podíl na všech usmrcených osobách činil více než 11 %. K dalším zbytečným následkům dopravních nehod lze jednoznačně také přiřadit relativně vysoký podíl cestujících ve vozidlech, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem – zdaleka se to netýká jen řidičů, ale také spolujezdců. Ačkoli výzkum prokázal, že v 37 % by cyklisté v případě použití přilby s vysokou pravděpodobností přežili, nepoužívání cyklistických přileb se ve fatalitách a těžkých zraněních cyklistů v uplynulém roce také významně promítlo,“ dodal Neřold.


TZ: Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí 02

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu: 40 opatření pro rok 2020

NSBSP, která má za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice, předpokládá pro rok 2020 maximálně 333 usmrcených a 2 122 těžce zraněných osob. Aby byl splněn hlavní strategický cíl NSBSP, musí letos poklesnout počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod o 214 osob, tj. meziročně o téměř 40 %.

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (RV), které předsedá ministr dopravy Vladimír Kremlík, proto připravila pro příští rok více než 40 opatření, která mají pomoci snížit závažné následky dopravních nehod. Mezi hlavní opatření, která bude ministerstvo dopravy v roce 2020 prosazovat, patří legislativní změny, jako je úprava trestů za dopravní přestupky včetně úpravy bodového systému. Ten by měl více postihovat nejzávažnější přestupky. Další změnou by mohl být vznik rehabilitačního programu pro recidivní řidiče. Vzniknout by měl také nový informační systém, který bude vyhodnocovat místa nehod a informovat jak o nich, tak o aktuálních opravách a uzavírkách v provozu. Další připravené opatření se týkají preventivních kampaní, dopravní výchovy či posílení dohledu. Mimo zmíněného probíhá v rámci RV také příprava Strategie BESIP 2021-2030, která bude mj. definovat opatření pro období do roku 2022.

Aktivity a kampaně BESIP v roce 2019 a 2020

V roce 2019 BESIP vedl mimo jiné kampaň k chování řidičů v dopravním omezení (spoty informující o správném způsobu vytváření uličky pro záchranáře a jízdě ve zúžených pruzích měly měsíčně zhruba 30 milionů zhlédnutí v televizi a byly rovněž sdíleny na sociálních sítích).

V létě byla zahájena kampaň „Limit“ cílená na motocyklisty, jejíž tváří je motocyklový závodník Lukáš Pešek (vysílání TV a rozhlasového spotu, proběhla motoškola s Lukášem Peškem, který vystupuje na akcích BESIP, kde přímo komunikuje s veřejností). Kampaň bude pokračovat na jaře se zahájením motorkářské sezóny.

Celostátní preventivní akce BESIP byla zaměřena na zrak řidičů - „Vidíš skvěle?“ (odborné testování zraku na 28 akcích v krajích, na kterých bylo otestováno více než 3100, inzertní kampaň v TV a na rozhlasových stanicích s vysokou poslechovostí).

BESIP prostřednictvím svých krajských koordinátorů absolvuje prakticky každý týden kontaktní preventivní akce v krajích.

Na jakých aktivitách a kampaních se bude letos BESIP podílet? Kromě účasti na řadě celostátních akcí se prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP budeme podílet především na preventivních aktivitách v jednotlivých regionech Z informací o plnění NSBSP známe specifika a problémy jednotlivých krajů, a právě na ty musíme primárně cílit. Bude pokračovat kampaň LIMIT s Lukášem Peškem zaměřena na motocyklisty, kampaň NENECH SE OVLIVNIT bude cílit na oblast alkoholu a návykových látek u mladých řidičů a kampaň PŘIPOUTEJ MĚ! upozorní na význam používání bezpečnostních pásů a správného způsobu použití dětských zádržných systémů. Pokračovat budeme také v kampaních, které se velmi osvědčily, např. VIDÍME SE? zaměřená na používání retroreflexních prvků. Ve spolupráci s dopravními podniky bude rozšířena kampaň NESKÁKEJ MI POD KOLA mimo tramvaje také na autobusy.

V průběhu roku 2020 budou v médiích vysílány preventivní spoty BESIP zaměřené například na motocyklisty, nepozornost řidiče vůči chodci na přechodu a nepozornost chodce se sluchátky. Důraz bude kladen také na význam dodržování bezpečného odstupu, uličku IZS, bezpečnost pracovníků v dopravním omezení, viditelnost chodců a zrak řidičů.

V roce 2020 budou na dětská dopravní hřiště pořízena nová jízdní kola a koloběžky, aby mohla být nadále zajištěna dopravní výuka zranitelných účastníků provozu – dětí ze základních škol.

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a Policií ČR připravujeme podklady k nehodovosti elektrokol a koloběžek. Tyto informace plánujeme zveřejnit pravděpodobně na konci března, resp. před zahájením cyklistické sezóny.

Ekonomické ztráty z dopravních nehod v roce 2019 překročily 79 mld. Kč

„Podle předběžných informací překročily v roce 2019 ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 79 miliard Kč, což představuje 1,3 % hrubého domácího produktu (HDP),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu a dodává: „Detaily budou součástí Informace o plnění Strategie v roce 2019, která bude v následujícím období zpracovávána. Finální výpočet bude dokončen až po kalkulaci všech nákladových položek vstupujících do výpočtu dle platné certifikované metodiky.“


TZ: Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí 03

Bilance v oblasti fatalit mohla být nepochybně příznivější – v Jihomoravském kraji bylo meziročně usmrceno o 14 osob více, v Královéhradeckém dokonce o 30 osob více – se 48 usmrcenými osobami to byla nejhorší bilance od roku 2012. Na těchto dvou krajích lze vidět výše uvedené, že linka mezi usmrcením a těžkým zraněním je velmi tenká – v Královéhradeckém kraji bylo meziročně těžce zraněno o 35 osob méně, v Jihomoravském pak dokonce o 100 osob méně. Jako bezprecedentní lze vnímat více než třetinový nárůst usmrcených v důsledku střetu s pevnou překážkou, při kterém bylo v roce 2019 usmrceno 154 osob, tj. meziročně o 41 osob více.

V průběhu příštího týdne bude zveřejněna na stránkách www.iBESIP.cz základní analytická část Informace o plnění NSBSP v roce 2019, která srovná jak vývoj dle jednotlivých dílčích cílů, tak jednotlivé kraje.

Dále k tématu


TZ: Silnice 2019: historicky nejméně těžkých zranění, vysoký počet úmrtí 04