Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Trh s elektromobily a plug-in hybridy se v zemích EU v 1.Q zdvojnásobil

Trh s elektromobily a plug-in hybridy se v zemích EU v 1.Q zdvojnásobil

Tisková zpráva

23. dubna 2021, Ostrava/Brno

Registrace nových osobních vozidel v období leden-březen 2021:

  • 208 389 PHEV vozidel (plug-in hybrid), 8,3% podíl, meziročně +175,0 %
  • 146 185 BEV vozidel (bateriové elektrické), 5,8% podíl, meziročně +59,1 %
  • 14 300 NGV, LPG, E85 vozidel (plynové, ethanolové), 0,6% podíl, meziročně -10,1 %

V průběhu ledna až března 2021 bylo v zemích EU evidováno 2 510 626 nových osobních vozidel, což představovalo meziroční nárůst o 2,2 %. Elektrická a plynová vozidla si v součtu připsala 368 874 registrací, meziročně o 185 327 více, tj. +101 %. Interaktivní grafika je k dispozici zde: https://www.civinet.cz/paliva-eu.

TZ: Trh s elektromobily a plug-in hybridy se v zemích EU v 1.Q zdvojnásobil 02

„V letošním roce pozorujeme v zemích EU významný meziroční nárůst počtu vozidel s externím dobíjením, zejména plug-in hybridních. Ta v 1. Q zaznamenala 175% nárůst počtu registrací, zatímco čistě bateriová elektrická jen 59,1% nárůst. Lze pozorovat snižující se trend registrací plynových vozidel, zájem o tato vozidla je dlouhodobě především v Itálii. Nejvyšší podíl alternativních pohonů ze zemí EU byl v 1.Q evidován v severských zemích. Ve Švédsku se plug-in hybridní vozidla podílela na všech registracích 30,0 %, bateriová elektrická 5,6 %, plynová pak 0,5 %. V České republice dosáhl podíl uvedených alternativních pohonů 3,5 %, tj. mírně vyšší podíl než např. v Bulharsku, na Slovensku, v Lotyšsku a v Polsku. Při srovnání zemí EU, kde se alternativní paliva podílela na všech registracích v průměru 14,7 %, tak patřila České republice 17. příčka. Na stránce www.civinet.cz/cista-mobilita/ jsou k problematice paliv k dispozici interaktivní grafiky,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel CDV.


TZ: Trh s elektromobily a plug-in hybridy se v zemích EU v 1.Q zdvojnásobil 01

CIVINET: Čistá mobilita

Síť CIVINET, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., zveřejňuje na www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data budou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.


Zdroj vstupních dat: ACEA
Grafy a tabulky: CDV
Odkaz: www.civinet.cz/cista-mobilita/


Kontakt
Ing. Lukáš Kadula
+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno