Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  V Brně se bude testovat první autonomní minibus

Tisková zpráva

14. března 2022, Ostrava/Brno

V Brně se bude testovat první autonomní minibus
Jak ho nejlépe zapojit do systému veřejné dopravy?

Na to odpoví výsledky zkušebního provozu autonomního minibusu, kterého se budou moci v druhé polovině roku zúčastnit obyvatelé i návštěvníci města Brna.

Zásluhu na tom mají řešitelé mezinárodního projektu SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption), kterého se účastní 60 partnerů ze 13 členských zemí Evropské unie. Financuje ho Evropská komise. Za Českou republiku se na něm podílejí Centrum dopravního výzkumu, veřejná výzkumná instituce zaměřená na dopravu, výzkumná a vývojová společnost ARTIN Group a její dceřiná společnost Roboauto. Součástí vzniklého konsorcia je také Magistrát města Brna. Na technickém zajištění spolupracuje i společnost Technotrade.

Na co se testování zaměří?

Cílem projektu je prozkoumat, zda úroveň dnešních autonomních vozidel umožňuje jejich smysluplné využití v rámci veřejné dopravy, a pokud ano, jaký je optimální způsob jejich provozu. „Technická stránka je pouze polovina rovnice, tou druhou je ochota lidí coby uživatelů využívat služby poskytované autonomními vozidly. Právě na zjišťování postojů české populace vůči autonomním vozidlům bude zaměřená významná část naší práce,“ doplňuje Marek Vanžura z Centra dopravního výzkumu.

Co podnítilo zájem města Brna o účast v tomto projektu?

Brno je městem výzkumu a inovací, jeho zájem o provoz autonomních autobusů směřuje také ke zvýšení bezpečnosti provozu. „Od roku 2010 se stalo v Brně 31 tisíc dopravních nehod, přičemž 109 osob při těchto nehodách přišlo o život a 1064 lidí bylo těžce zraněno. Zvýšení bezpečnosti provozu je důležitou součástí pro zvýšení kvality života v Brně. Autonomní autobusy mohou s tímto problémem do budoucna výrazně pomoci,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jak bude zajištěna bezpečnost cestujících?

Prioritou je zajištění absolutní bezpečnosti provozu. „Systém autonomního řízení proto prošel zevrubnými zkouškami v souladu s nepřísnějšími požadavky,“ uvádí Martin Králík, ředitel společnosti Roboauto. Navíc bude ve vozidle neustále přítomný speciálně proškolený takzvaný „bezpečnostní řidič“, který bude dohlížet na správnou funkci vozidla. Bude-li cítit jakýkoli diskomfort, převezme řízení. Na zastávkách pak zájemcům rád zodpoví jakékoli otázky.

Kdo bude moci do minibusu nastoupit?

Na palubě autonomního minibusu budou vítáni úplně všichni. „Jedná se o naprosto jedinečnou příležitost vyzkoušet tento způsob veřejné dopravy, který doposud nebyl v České republice k vidění. Jízdy budou zdarma,“ vysvětluje Marek Vanžura. Brno nebude jediným městem, kde budou moci cestující tuto příležitosti využít. „Postupně jej nasadíme na několika různých místech, abychom ověřili jeho efektivitu v rozličných podmínkách a situacích“, dodává Martin Králík. O konkrétních lokalitách budou řešitelé projektu veřejnost včas informovat.

Co je hlavním přínosem autonomní mobility?

Hlavním očekávaným přínosem autonomních vozidel je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, neboť řídicí výpočetní systém disponuje rychlejšími reakčními časy než člověk. Sebedokonaleji fungující stroj ale k bezpečnosti silničního provozu nepřispěje, pokud si nezíská důvěru lidí. „Právě proto realizujeme tento projekt, abychom lépe porozuměli, jak lidé autonomní vozidla vnímají. Teprve poté bude možné seriózně uvažovat o zvýšení bezpečnosti na našich silnicích,“ uzavírá Marek Vanžura.


Kontakty - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Mgr. Marek Vanžura, Ph.D., vedoucí Oblasti autonomního řízení, hlavní řešitel projektu SHOW
marek.vanzura@cdv.cz

Kontakt pro novináře:
Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz


Dále k tématu:
Projekt SHOW
- SHared automation Operating models for Worldwide adoption vznikl v rámci programu HORIZON 2020. Byl zahájen 1. ledna 2020 a potrvá do 31. prosince 2023. Projektové stránky: https://show-project.eu/

Další projekty Centra dopravního výzkumu (za podpory TAČR a Ministerstva dopravy) týkající se autonomní mobility:
Situační povědomí operátora dálkově řízeného vozidla
HD mapové podklady jako prostředek zvyšování odolnosti a bezpečnosti (autonomních) vozidel

Informační web o autonomní mobilitě autonomne.cz.

Fotogalerie

TZ: V Brně se bude testovat první autonomní minibus 01
TZ: V Brně se bude testovat první autonomní minibus 02
TZ: V Brně se bude testovat první autonomní minibus 04
TZ: V Brně se bude testovat první autonomní minibus 03