Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst

V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst

Tisková zpráva

19. srpna 2021, Ostrava/Brno

Kolik je v Česku dobíjecích stanic, kolik bodů, kolik subjektů je provozuje a kolik je vlastně elektrických vozidel? Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zveřejnilo Analýzu složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility  ( 3,05 MB) , která obsahuje informace nejen k elektrickým, ale i plynovým vozidlům.

9 osobních elektrických vozidel na 1 dobíjecí bod

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam veřejných dobíjecích stanic z Evidence dobíjecích stanic (stav k 30. 6. 2021, podle § 6 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách). Oficiálně tak v České republice bylo na 744 dobíjecích stanicích evidováno 1 417 dobíjecích bodů (z toho 460 DC a 957 AC bodů). Celkový nominální výkon dobíjecích stanic činil 46 MW, 1 dobíjecí stanice tak v průměru disponuje nominálním výkonem 62 kW (pouze teoretická hodnota). V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 12 520 elektrických vozidel kategorie M1, z toho 8 533 BEV a 3 987 PHEV (pozn. zjištěno na základě registrační značky "ELxxxx"). Na jeden dobíjecí bod tak připadalo 8,8 elektrických vozidel. Očekávám, že progres jak v oblasti registrovaných vozidel, tak infrastruktury získá i díky podpoře Ministerstva dopravy na dynamice. Do konce příštího roku má vzniknout téměř 2 000 dobíjecích stanic. Podíl přibližně 9 elektrických vozidel na 1 dobíjecí bod je stále příznivější, než jaký po nás požaduje evropská regulace,“ uvádí Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.


TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 02

Dvě ze tří veřejných dobíjecích stanic (67 %) provozují 3 energetické skupiny, téměř 4 z 10 (38 %) stanic provozuje ČEZ, 19 % PRE a 10 % E.ON. Aktuálně celkem 64 subjektů provozuje v České republice veřejné dobíjecí stanice, z toho 9 z nich provozuje 15 a více stanic.

V registru převládají plynová vozidla, více přibývá těch elektrických

„V součtu bylo v České republice k 30. 6. 2021 registrováno přibližně 160 tisíc plynových a elektrických vozidel, 87 % z nich kategorie M1. V evidenci je nejvíce LPG vozidel (cca 111 tis.), následují CNG vozidla (cca 29 tis.). Zajímavý je segment bateriových elektrických vozidel, z nichž 57 % tvoří kategorie M1, 3,5 % N1, 0,7 % M3, ostatní pak kategorie L. V případě kategorie L bylo registrováno 5 839 vozidel, nejvíce registrací si připsal HECHT (1 353, tj. 23% podíl), v první polovině letošního roku bylo registrováno 795 vozidel kategorie L. Na stránkách CIVINETu jsou k dispozici interaktivní sestavy k registracím čistých vozidel – velmi snadno si tak lze vyfiltrovat požadované informace, jak z pohledu paliva, stáří a kategorie vozidel a také po krajích. Nově jsme do sestavy zařadili také filtrování a zobrazování dle značek vozidel. Na pár kliknutí tak například lze velmi jednoduše zjistit, že ze 106 elektrobusů (pozn. kategorie M3) jich bylo nejvíce (37) registrováno v Moravskoslezském kraji, z pohledu značky pak více než polovinu (67) dodala společnost SOR,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu. Aktualizace uvedených sestav probíhá buď měsíčně nebo kvartálně.


TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 03

Emise CO2 letos významně vzrostly

Vývoj průměrných emisí CO2 nových osobních automobilů registrovaných v České republice dle druhu paliva je uveden v grafu níže. V roce 2021 byly evidovány u nově registrovaných osobních vozidel průměrné emise: 135 g CO2 na ujetý kilometr, ve srovnání s uplynulým rokem se jedná o nárůst o 11,6 %.

Komentář Svazu dovozců automobilů k nárůstů emisí CO2 v roce 2021:

  • méně naftových motorů s nízkým CO2,
  • stálý nárůst SUV (Sport Utility Vehicle),
  • uplatnění RDE (Real Driving Emissions) v rámci měření WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure),
  • více vozidel vyšší kategorie.
TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 04

Pozn. emise dle druhu paliv do značné míry ovlivňují počty registrací v jednotlivých segmentech, proto je vhodné posuzovat primárně průměrné celkové emise (sloupcový graf).

Zvyklosti při dobíjení elektrických vozidel

Centrum dopravního výzkumu zveřejnilo anketu, týkající se zvyklostí při dobíjení elektrických vozidel. „Zatím se ji zúčastnilo přes 200 respondentů, z nichž 82 % tvořili majitelé bateriových elektrických vozidel a 18 % pak majitelé vozidel plug-in hybridních. Tří ze čtyř respondentů řídí elektrické vozidlo téměř denně. Že tato vozidla nejsou využívána jen na krátké vzdálenosti svědčí fakt, že pouze 3,2 % respondentů ujede ročně vzdálenost do 5 tis. km, 5-10 tis. km 10,6 %, 10-20 tis. km 28,3 %, 20-30 tis. km 29,2 %, 30-40 tis. km 16,2 %, 40-50 tis. km 6,5 % a 5,1 % ujede vzdálenost více než 50 tis. km. Přibližně 30 % respondentů nabíjí bateriová elektrická vozidla (téměř) denně doma, téměř 11 % respondentů pak doma nenabíjí vůbec, 54 % respondentů nabíjí BEV na pracovišti. Na první pohled odlišná, nikterak však neočekávaná, je situace v případě dobíjení plug-in hybridních vozidel, která více než 70 % respondentů dobíjí (téměř) denně doma. Bez zajímavostí není ani fakt, že 37 % respondentů využívá k dobíjení elektrických vozidel elektřinu vyrobenou z fotovoltaické elektrárny, uvádí Ing. Lukáš Kadula, který se v Centru dopravního výzkumu věnuje projektům z oblasti čisté mobility.

TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 05

CIVINET: Data z čisté mobility na jednom místě

Síť CIVINET, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zveřejňuje na https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Analýza složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility

Zdroj vstupních dat:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz dovozců automobilů, Ministerstvo dopravy
Grafy a tabulky: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Kontakt
Ing. Lukáš Kadula

+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Dále k tématu:

TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 06
TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 07
TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 08
TZ: V ČR jezdí 8,5 tisíce elektromobilů, využívají už 1 400 dobíjecích míst 09