Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce

Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce

Tisková zpráva

11. 2. 2019, Ostrava

TZ: Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce 01

V roce 2018 bylo na pozemních komunikacích v České republice evidováno 17 872 dopravních nehod, od kterých jejich viníci ujeli. V průměru tak každých 30 minut odjede od nehody její viník. Tyto nehody se na všech nehodách podílely v loňském roce více než 17 %, od přibližně každé 6. nehody tak viník odjel – historicky se jedná o nejvyšší podíl od vzniku samostatné České republiky.

„Ačkoli drtivá většina nehod, kdy viník z místa ujel, byla jen s hmotnou škodou, bylo při těchto nehodách v uplynulém roce usmrceno 10 osob (meziročně o 3 více), těžce zraněno 45 osob (meziročně o 2 více) a lehce zraněno dalších 614 osob (meziročně o 36 méně). V průměru tak každý týden odjel viník od nehody s  fatálními následky na životech a zdraví.“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D. ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává: „V roce 2018 bylo v noci usmrceno 58 chodců, v šesti případech viník od nehody ujel. K dalším obětem patřili 2 nepřipoutaní řidiči motorových vozidel, 1 cyklista bez přilby a 1 motocyklista.“

Proč viníci nehod ujíždějí?

V mnoha případech, zejména u méně závažných nehod, mohou viníci primárně řešit ztrátu bonusu z povinného ručení. „V rámci Hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN CDV) se psychologové vyšetřovacího týmu často setkávají s akutní reakcí na stres. Ta je poměrně běžnou reakcí na emočně náročnou situaci. Příznaky se dostavují během několika minut a odeznívají v rámci několika hodin až tří dnů. Akutní reakce na stres je specifická zúženým polem vědomí, sníženou pozorností, omezenou kognitivní schopností a dezorientací. Ze somatických projevů je často přítomno nadměrné pocení, nevolnost, tachykardie, svalový tonus a další jevy typické pro panickou úzkost.“ říká Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, vedoucí HADN CDV a dodává: „Zážitek z dopravní nehody představuje pro všechny zúčastněné stres a v mnohých případech je silným zážitkem způsobujícím šok. Ten působí především na emoce, myšlení, behaviorální a somatické projevy, které lze na základě aktivity rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní reakce je specifická agresivním chováním (verbálním, nebo fyzickým), zaplavením emocemi, lakrimací, tachypsychismem, třesem, motorickým neklidem, nebo problémy s termoregulací. Jedince může ovlivnit natolik, že např. jinak zodpovědný řidič v důsledku šokové reakce z místa nehody odjede. Dalším příkladem projevu aktivní reakce může být také neposkytnutí první pomoci žádným z účastníků. Pasivní reakce je specifická popřením situace (což je také jeden z výše zmíněných obranných mechanismů), bagatelizací, amnézií, zmateností, emoční otupělostí, bradypsychismem, zpomalením dechu a motorické aktivity. Dotyčný může působit, že se na vzniklou situaci adaptuje a dobře ji zvládá.“

Viníci nehod by si měli uvědomit, že je jejich primární povinností poskytnout první pomoc účastníkům dopravních nehod, v řadě případů tak mohou zachránit lidský život, příp. zmírnit následky zranění, resp. přivolat lékařskou pomoc.

Krajské srovnání

Absolutně nejvyšší meziroční nárůst počtu uvedených nehod byl zaznamenán v hl. m. Praze (+ 199 nehod), relativně byl nejvyšší nárůst zaznamenán v Karlovarském kraji, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 16 % nehod, kdy viník z místa nehody ujel. Nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, na všech nehodách v roce 2018 byl evidován v Jihočeském kraji (21,4 %), naopak nejnižší v Plzeňském kraji (12,5 %). Nejvíce usmrcených osob, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Olomouckém kraji (4), 3 osoby byly usmrceny ve Středočeském, 2 v Pardubickém a 1 osoba v Jihomoravském kraji. Nejvíce těžce zraněných osob, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Hl. m. Praze, Ústeckém, Jihomoravském a  Zlínském kraji (shodně 6), ve Zlínském kraji byl evidován nejvyšší nárůst (+ 5) těžce zraněných osob. Nejvyšší podíl těžce zraněných, kdy viník z místa nehody ujel, na všech těžce zraněných v roce 2018 byl evidován v Libereckém kraji (5,3 %), přibližně od každé 19. nehody, při níž byla těžce zraněná osoba, viník v uvedeném kraji ujel.

Mapové podklady

TZ: Viníci ujeli v noci od každého 10. usmrceného chodce 02

Fatální následky nehod, kdy viník z místa nehody ujel, lze zobrazit v  aplikaci DOPRAVNÍ NEHODY V ČR.

Na silnicích I. třídy byly usmrceny 4 osoby, 3 na silnicích II. tříd, 2 na silnicích III. třídy a 1 na místních komunikacích.

Z databáze lze zjistit detaily těchto nehod, jako např. fatální páteční nehoda z 1. 6. 2018, ke které došlo na silnici I. třídy č. 35 v Olomouci. Při této nehodě byl usmrcen 41 letý motocyklista, který řídil 13 letý motocykl Suzuki. Viníkem nehody byl řidič motorového vozidla, který z místa nehody ujel.

Detailní informace k usmrceným osobám v případech, kdy viník z místa nehody ujel, jsou obsahem níže uvedené tabulky. Po kliknutí na datum se zobrazí detaily příslušné nehody.Datum Čas Druh komunikace Kraj Kategorie usmrcené osoby Pohlaví Věk
15.1.2018 5 h 41 min I. třídy Pardubický chodec muž 35
17.1.2018 5 h 10 min místní komunikace Olomoucký chodec muž 48
25.3.2018 3 h 00 min I. třídy Olomoucký řidič (nepřipoután) muž 44
1. 6. 2018 19 h 10 min I. třídy Olomoucký motocyklista muž 41
2. 6. 2018 5 h 20 min I. třídy Olomoucký řidič (nepřipoután) muž 62
21. 6. 2018 11 h 55 min III. třídy Středočeský cyklista, bez přilby muž 81
9. 9. 2018 3 h 06 min II. třídy Středočeský chodec muž 40
13. 10. 2018 3 h 00 min III. třídy Jihomoravský chodec muž 36
8. 12. 2018 23 h 40 min II. třídy Pardubický chodec muž 37
31. 12. 2018 18 h 11 min II. třídy Středočeský chodec muž 83


Na postihy za ujetí od dopravní nehody pamatuje také legislativa. Mimo finanční sankce a možné udělení zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení vozidel se za neprodlené nezastavení vozidla a nedovolené opuštění místa dopravní nehody, příp. neprodlené nevracení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody v bodovém hodnocení řidičů eviduje 7 bodů.

Detailní informace jsou obsahem analýzy.

Zdroj: CDV: Analýza Ujetí viníka z místa nehody
Foto: CDV: Hloubková analýza dopravních nehod