Úvodní strana  »  Tiskové zprávy  »  vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu

vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu

21. 6. 2019, Brno/Ostrava

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) rozvíjí několik let projekt Hloubková analýza dopravních nehod. Dopravní nehody se zraněním jsou týmem specialistů na dopravní infrastrukturu, automobilovou techniku a psychologů detailně analyzovány. Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další.

„Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy dopravních nehod a dodává: „Abychom složili celou mozaiku případu, potřebujeme podrobně analyzovat celý řetězec událostí, vedoucí ke vzniku dopravní nehody.“

Strategická spolupráce s BESIP

„Výstupy z Hloubkové analýzy dopravních nehod jsme naplno využili v rámci Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018,“ říká Mg. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Aktuálně připravujeme strategii pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030), do které implementujeme poznatky z uvedeného projektu v ještě širším rozsahu. S výstupy pracujeme jak v rámci národní úrovně, tak prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP v rámci jednotlivých krajů. V loňském roce byly např. využity poznatky z oblasti nehod elektrokol atd.“

Srážky se stromem

Dlouhodobě je v důsledku dopravních nehod při srážkách se stromem usmrceno přibližně 15 % osob, tzn. každá 7. usmrcená osoba. Jen v loňském roce bylo takto usmrceno 73 a těžce zraněno dalších 191 osob. Při srážkách se stromem umírají také nevinní. Téměř 2/3 (63 %) usmrcených tvořili řidiči osobních vozidel, 29 % pak spolujezdci v osobních vozidlech, 7 % řidiči motocyklů, 1 usmrcená osoba pak byla řidičem nákladního vozidla. Alkohol hraje významný vliv. Zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 2018 podílel 7 %, na usmrcených 29 %, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 %. Meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8). Viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do 0,5 ‰ usmrtili 4 osoby, meziročně + 3.

Nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací. Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů v zatáčkách (28 usmrcených), nejvyšší podíl (31 %) byl pak evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky. V obci bylo při srážkách se stromem usmrceno 9 osob (12 %), mimo obec pak 64 osob (88 %). Kde byly v důsledku srážky se stromem usmrceny, resp. těžce zraněny osoby v roce 2018 lze zjistit z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR. Součástí detailů nehod jsou desítky důležitých informací.

Nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 10 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.).

Reálná nehoda s fatálními následky

„Srážky se stromem vykazují dlouhodobě velmi vysokou závažnost dopravních nehod, “ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Vzhledem k vývoji závažných následků dopravních nehod jsme přesvědčeni, že nadešel čas zveřejnit reálné záběry, které máme k dispozici v rámci projektu Hloubková analýza dopravních nehod. Minutové video zachycuje fatální nehodu při srážce se stromem, jedná se o kombinaci simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa. Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky i na to, jak jediný strom v daném případě tyto následky, bohužel, ovlivnil. Další realistická videa, která budou cílit na problémové oblasti závažných následků dopravních nehod, v návaznosti na připravovanou Strategii BESIP 2021-2030, budeme dále zveřejňovat.“

TZ: vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu 01
TZ: vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu 02
TZ: vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu 03
TZ: vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu 04

[1] Hloubková analýza dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz
[2] CDV: Srážka se stromem - Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu
dopravních nehod
[3] vyzkumnehod.cz: Srážka se stromem

Pozn. Videa zcela záměrně neobsahují žádné informace o místu nebo čase dopravní nehody, stejně tak o konkrétních účastnících. Primárním cílem je upozornit na problémové oblasti z hlediska dopravní nehodovosti, resp. dopravních nehod se závažnými následky v návaznosti na Strategii BESIP 2021-2030.