Úvodní strana  »  Výzkum  »  Aktuální projekty  »  Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board)

Projekt Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board)

Předmětem tohoto projektu programu mezinárodní spolupráce INGO je podpora účasti českých zástupců v nejprestižnější světové asociaci dopravního výzkumu - v americkém Transportation Research Board (TRB).

TRB je jednou ze šesti hlavních divizí National Research Council, který je součástí National Academies (USA) a je neziskovou asociací, která existuje již od roku 1920. Jeho posláním je prosazovat prostřednictvím výzkumu progresivní technologie a vytvářet podmínky pro efektivní a bezpečný rozvoj dopravy. Hlavní aktivity jsou soustředěny do odborných výborů, které pokrývají komplexně celé spektrum dopravních problémů. V nich dochází nejen k výměně nejnovějších poznatků a praktických zkušeností v dané oblasti, ale jsou zde i identifikovány aktuální problémy, pro které je třeba neprodleně hledat řešení, jsou zde doporučována nová řešení a potřebná orientace nových výzkumných projektů.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) pokračuje v rámci projektu Účast zástupců z České republiky ve výborech TRB (Transportation Research Board) v prohlubování spolupráce mezi klíčovými institucemi dopravního výzkumu v České republice a ve Spojených státech. Stávající aktivní účast ve výborech o řízení dopravní bezpečnosti (ANB10) a řízení výzkumu (ABG10) byla postupně rozšířena o účast ve výboru o zemních pracích v dopravě (AFS10 – Transportation Earthworks) a o zapojení členů řešitelského týmu v aktivitách výborů ADB40 (Transportation Demand Forecasting), ADB10 (Travel Behavior and Values) a ABJ40 (Travel Survey Methods). V rámci spolupráce a přenosu informací pobíhá rovněž participace formou korespondenčních členů pracovních skupin a výborů v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury spojená se sdílením výsledků výzkumné práce.

V rámci diseminačních aktivit jsou průběžně připravovány příspěvky pro prestižní každoroční TRB Annual Meeting (http://www.trb.org/), tato mezinárodní akce s bezkonkurenční úrovní má i klíčovou roli pro návaznou diseminaci nejnovějších poznatků. Níže je uveden přehled příspěvků přijatých z CDV pro prezentaci na TRB Annual Meeting v jednotlivých letech.

  • Vyskočilová (Daňková), A., Gogolín, O., Valach, O., 2014. New Approach to Evaluation of Socio-economic Losses Caused by Traffic Accidents.
  • Ambros, J., Janoška, Z., 2015. Safety Evaluation of Czech Roundabouts.
  • Ambros, J., Valentová, V., Janoška, Z., 2015. Investigation of Difference Between Network Screening Results Based on Multivariate and Simple Crash Prediction Models.

Poznatky z činnosti partikulárních výborů TRB, informace o jimi diskutovaných aktuálních tématech a výzkumných prioritách, jsou shrnuty v následujících článcích publikovaných řešiteli projektu v recenzovaném periodiku Transactions on Transport Sciences.