Úvodní strana  »  O nás  »  Úřední deska  »  Úřední deska: Ceník úhrady nákladů spojených s poskytováním informací

Ceník úhrady nákladů spojených s poskytováním informací

CDV – je oprávněno v souvislosti s poskytováním informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informace žadateli. CDV může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

 1. Přímý materiál
  Náklady na pořízení kopií (černobílé kopírování)
  formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný 4,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný 6,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný 8,00 Kč/A3
  Náklady na pořízení kopií (barevné kopírování)
  formát A4 jednostranný dle pořizovacích nákladů
  formát A3 jednostranný dle pořizovacích nákladů
  Náklady na černobílý tisk na tiskárnách PC
  formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
  Náklady na černobílý a barevný tisk na plotru a barevné tiskárně
  formát A4 černobílý 15,00 Kč/A4
  formát A4 barevný čárový tisk 17,00 Kč/A4
  formát A4 barevný plošný tisk 20,00 Kč/A4
  Mapové listy (ofsetový tisk) 140,00 Kč/A4
  Náklady na opatření technických nosičů dat
  CD‐R, DVD‐R dle pořizovacích nákladů
 2. Náklady na odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby
  listovní zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
  balíkové zásilky na dobírku/doporučené dle platných tarifů České pošty
  jiné dle platných tarifů České pošty
 3. Osobní náklady
  za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za 1 hod. a za každou další započatou hodinu (celkem počet hodin všech zaměstnanců, kteří vyhledané informace zpracovávali) 350,- Kč/hod.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných povinným subjektem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje‐li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Platnost uvedených podmínek a sazebníku: od 15.12.2011