Úvodní strana  »  Projekty  »  Užitné vzory 2009

Projekty ochrany vynálezů formou užitných vzorů

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. úspěšně dokončilo projekty s podporou EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj s podporou OP Podnikání a inovace.

Konkrétně se jedná o projekty na podporu ochrany vynálezů formou užitných vzorů: 4.1 INP01/263 a 4.1 INP02/074

Cílem projektů je zvýšení inovačního potenciálu Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV). CDV je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. CDV se zabývá výzkumnou, vývojovou a expertní činnosti s celostátní i mezinárodní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor.

CDV se ve výše zmíněných oblastech snaží zavádět inovativní postupy a řešení. Tyto produkty je nutno chránit coby duševní vlastnictví. Na výsledky těchto inovací jsou aplikovány patenty (národní, mezinárodní), případně další způsoby ochrany duševního vlastnictví. Cílem projektu je potřebná podpora ochrany práv průmyslového vlastnictví a jeho následného využití v průmyslové praxi.

Naplněním tohoto cíle dojde k posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti, udržitelného růstu a vyváženého rozvoje CDV. Přínosem projektu je rozvoj dopravního sektoru České republiky, a to jak z pohledu občanů, státu, vlády, Ministerstva dopravy, samosprávy krajské, městské i obecní, vysokých škol, médií, tak i z pohledu komerčního sektoru.

 

Logo EU - Evropský fond pro regionální rozvoj