Úvodní strana  »  Akce  »  Workshop: Neřidičské aktivity při řízení v autonomním módu

Workshop: Neřidičské aktivity při řízení v autonomním módu

 

Název Workshop: Neřidičské aktivity při řízení v autonomním módu 
Datum konání 4. 10. 2022 
Registrace do29. 9. 2022
Město / místo konání Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 (Velké kolegium, 1. patro) 
StátČeská republika
E-mailmiroslava.horakova@cdv.cz

Čas: 13:00 – 18:15 h

Workshop je financován v rámci projektu „Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu (SNAM)“ se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Akce je určena pro odborníky na bezpečnost silničního provozu, zástupce státní správy, Policie, odborníky na automatizaci, výrobce automobilů a další stakeholdery.

Technologický vývoj a postupné zvyšování úrovně automatizace silničních vozidel umožní budoucím řidičům vykonávat při provozu vozidel v autonomním módu další vedlejší aktivity ve smyslu tzv. „neřidičských činností“. Při současné dostupné úrovni asistenčních systémů zatím nemohou být prováděny, což se však změní, pokud řidiči v některých úsecích nebudou muset sledovat dopravní situaci a vozidlo pojede autonomně. Zároveň však budou muset být v kabině vozidla, aby v případě potřeby převzali řízení od autonomního systému vozidla. Nákladní doprava se v silniční dopravě jeví jako oblast s nejrychlejším nástupem automatizace a s tímto trendem souvisí řada otázek, např. jaké neřidičské činnosti lze vykonávat při řízení v autonomním módu nebo jakým způsobem může být ovlivněna bezpečnost silničního provozu.

Cílem workshopu je prezentovat široké odborné veřejnosti dané téma a prodiskutovat předpokládané výstupy projektu. V první části workshopu bude představen projekt a jeho zaměření. Druhá část workshopu bude zaměřena na společnou diskusi nad odbornými tématy s cílem získání informací, které budou zapracovány do výstupů projektu.

Budeme velice rádi, když se workshopu zúčastníte a svými názory, zkušenostmi a znalostmi přispějete ke kvalitnímu zpracování této problematiky.

PROGRAM

 • 12:30 – 13:00 - Registrace účastníků
 • 13:00 – 13:15 - Přivítání a představení organizace workshopu
 • 13:15-15:15 - I. blok workshopu – odborné prezentace
  • Základní informace k projektu SNAM – východiska, cíle, realizace
  • Neřidičské činnosti v kontextu autonomní mobility – jejich vliv na zpětné převzetí řízení a bezpečnost silničního provozu
  • Neřidičské činnosti jako další pracovní náplň řidičů a s tím související změny (např. ve vzdělávání řidičů nebo v organizaci práce)
  • Autonomní nákladní vozidla – aktuální stav, benefity, trendy
  • Přehled předpokládaných výstupů projektu a první výsledky
  • Katalog neřidičských činností – struktura katalogu a digitalizace
  • Experimentální studie – návrh realizace
 • 15:15 – 15:45 - Coffee break
 • 15:45-17:45 - II. blok workshopu – diskusní skupiny
 • 17:45 – 18:15 - Zakončení workshopu a závěrečné shrnutí

Kontakt na organizátory:


Registrace na akci již není možná - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, po kterou bylo možné se registrovat.