Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších komerčních zakázek  »  ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému

ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému

Název zakázky: ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému
Zadavatel: ELTODO, a.s.
Termín řešení: 30. 1. 2019 – 31. 3. 2019

Stručný obsah

Příprava nasazení systému ZIPMANAGER, který harmonizuje dopravní proud před dopravními uzavírkami pomocí soustavy proměnných dopravních značení, statistické vyhodnocení účinnosti systému v rámci rekonstrukce vozovky D35 v roce 2018, statistické vyhodnocení účinnosti systému v rámci rekonstrukce vozovky D1 v roce 2018.

Pilotní testování systému mělo za cíl prokázat, zda obdobné systémy mají potenciál ke snížení negativních jevů, které se dlouhodobě na silniční síti vyskytují především s ohledem na dočasně omezenou kapacitu části dopravní sítě v podobě silničních prací.

Systém ve své podobě má především za cíl:

  • Snížit nehodovost a tím pádem zvýšit bezpečnost dopravy v těchto kritických lokalitách,
  • snížit externí dopady silničních prací v podobě zpoždění, které jsou důsledkem dopravních kolon způsobených úzkých hrdlem, nebo častými nehodami,
  • zvýšit propustnost dopravních omezení pomocí harmonizace a plynulosti dopravního proudu (snížení rozptylu rychlosti jednotlivých vozidel přijíždějících do této lokality)
  • a zlepšit informovanost cestující veřejnosti a zvýšit komfort cestování.

V neposlední řadě bylo cílem také zvýšit úrovně monitoringu dispečerům nad dopravním provozem v těchto kritických lokalitách.

Fotogalerie

ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému 01
ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému 02
ZIPMANAGER - SW licence, vyhodnocení systému 03
Zipmanager_screen_D_směr_Brno