Úvodní strana  »  Přehled našich nejvýznamnějších projektu  »  Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin

Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin

Název projektu: Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin
Poskytovatel dotace: Technologická agentura ČR, program GAMA
Termín realizace: 1. 3. 2017 - 30. 4. 2019

Anotace

Dílčí projekt byl zaměřen na zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin dopravních prostředků, vyvinutého v rámci projektu TA02030536 "Vývoj a využití zařízení k odběru vzorků výfukových plynů a měření emisí motorových vozidel za jízdy" (TAČR, 2012-2014). Ve výchozí konfiguraci zařízení umožňovalo kontinuální měření NOx, HC, CO, O2 a CO2, dále měření PM a odběr výfukových plynů do vaků ve dvou provozních režimech automobilu. Intenzivnější provoz mobilního zařízení a zvyšující se nároky na měření postupně ukázaly některé slabiny výchozího řešení.

Hlavními činnostmi v rámci projektu byly:

  • ověření použití inteligentního řízení energetických toků pomocí regulačních prvků tak, aby byl zajištěn rovnoměrnější odběr elektrické energie,
  • ověření možnosti kontinuálního sledování a záznamu meteorologických údajů během delší jízdy, sloužící pro zpřesnění výpočtu emisních faktorů,
  • navržení a ověření robustnější konstrukce ventilu regulujícího průtok odebíraného vzorku do vaků, která by zachovala požadované parametry regulace a bránila nadměrnému opotřebení,
  • ověření možnosti rozšíření spektra kontinuálně měřených plynných látek s využitím dalších přístrojů, např. infračerveného spektrometru (FTIR),
  • ověření možnosti odběru vzorků výfukových plynů do vaků ve třech režimech jízdy (např. městský, mimoměstský a dálniční provoz) s manuálním a automatickým přepínáním,
  • navržení se a ověření univerzálního propojení výfukového potrubí a odběrných hadic, pokrývající širší možnosti uspořádání, tvarů a průměrů výfukového potrubí, zajišťující dostatečnou těsnost spojení a rychlost montáže,
  • ověření možnosti zlepšení ergonomie, prostorového uspořádání a tvarového řešení mobilního zařízení, tak aby byla zajištěna snadná, rychlá a bezpečná obsluha měřicího zařízení (zejména v případě vynucených zastavení během měřicí jízdy) a zároveň minimalizovány pasivní ztráty při jízdě.

Fotogalerie

Mobilní laboratoř pro měření emisí
Zlepšení užitných vlastností mobilního zařízení pro odběr spalin 03
Záznam dat z řídicí jednotky a parametrů jízdy
Analýza odebraných vzorků výfukových plynů