Zpracování GČP indexu

Název zakázky:Index závažnosti dopravních nehod v intravilánech měst v České republice
Zadavatel: Generali Česká pojišťovna a. s.
Termín řešení: od 2004 doposud

Stručný obsah

Na této zakázce dlouhodobě spolupracujeme s Generali Českou pojišťovnou.

V období 2004-2021 jsme prováděli zpracování ČP indexu bezpečnosti, ale v roce 2022 došlo k zásadní inovaci. Index bezpečnosti je nově vyhodnocován ve všech obcích s rozšířenou působností a vznikla také nová webová aplikace www.gcpindex.cz.

GČP index vyjadřuje relativní míru závažnosti dopravních nehod na území všech 13 krajských měst a 206 obcí s rozšířenou působností. Hodnota indexu udává poměr vážných a smrtelných nehod (tj. nehod, při kterých došlo těžkému zranění nebo usmrcení) k celkovému počtu nehod evidovaných na daném území v uplynulých 6, 12 a 36 měsících. Čím je hodnota Indexu vyšší, tím je dopravně bezpečnostní situace v konkrétním městě horší.

Zobrazit lze jak Index celkový (vyjadřující poměr vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod), tak Index zaměřený specificky na zranitelné účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), který ve svém výpočtu zohledňuje pouze nehody s účastí výše jmenovaných skupin účastníků silničního provozu.

Více informací o GČP indexu se dozvíte v této tiskové zprávě.


Zpracování ČP indexu bezpečnosti 01