Úvodní strana  »  Data o dopravních nehodách využita pro detekci klimatické změny

Data o dopravních nehodách využita pro detekci klimatické změny

Našim kolegům z  Oblasti geoinformatiky právě vyšel, v mezinárodním časopise Climatic Change, který spadá pod vydavatelství Springer, článek s názvem Ungulate-vehicle crashes peak a month earlier than 38 years ago due to global warming. Publikace, na níž se dále podíleli pracovníci z brněnské Masarykovy univerzity a České zemědělské univerzity v Praze, ukazuje netradiční užití dat o dopravních nehodách, a to pro detekci klimatické změny.

Tým, pod vedením prof. Michala Bíla, který je vzděláním klimatolog, propojuje informace o dopravních nehodách – střetech se zvěří se změnami klimatu.

Na co je článek konkrétně zaměřen?

Idea článku vychází z nápadu ověřit, zda se časový charakter střetů se zvěří během let nemění a pokud ano, zda za touto změnou nestojí klimatická změna.

Kolegům se nejprve podařilo shromáždit data o střetech se zvěří za posledních téměř 40 let, sahajících tedy až na počátek 80. let minulého století. Tyto nehody jsou v Česku typické třemi vrcholy – jarní, letní a podzimní. Po provedených analýzách zaznamenali statisticky významný posun prvního, tedy jarního vrcholu o téměř měsíc směrem k počátku roku. Po tom, co vzali do úvahy hodnoty průměrných ročních teplot vzduchu a jejich změny za uvedené období, ukázalo se, že posun prvního vrcholu lze nejlépe vysvětlit zvýšením průměrné teploty vzduchu. Ta se za posledních 40 let na území Česka zvýšila o zhruba 2 °C, na což přirozeně reagovala vegetace posunem fenofází. Následně se tomu přizpůsobili i živočichové, což v tomto případě platí zejména pro srnce obecného, který ve střetech v Česku dominuje. Jeho jarní pohybová aktivita, která je spojená s častým přebíháním komunikací, se tedy dostavuje téměř o měsíc dříve než na počátku 80. let.

Citace a odkaz na stažení článku v režimu OpenAccess:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-023-03558-5
Bíl, M., Andrášik, R., Kušta, T. et al. Ungulate-vehicle crashes peak a month earlier than 38 years ago due to global warming. Climatic Change 176, 84 (2023). https://doi.org/10.1007/s10584-023-03558-5


Pro zajímavost zde uvádíme i další příspěvky olomouckých kolegů z Oblasti geoinformatiky v mezinárodních recenzovaných časopisech.