Úvodní strana  »  Akce  »  Dopravní značení v praxi

Dopravní značení v praxi

 

Název Dopravní značení v praxi 
Datum konání 22. 6. 2023 
Registrace do8. 6. 2023
Město / místo konání Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Česká republika 
Cena: 3.200,- Kč bez DPH

Více informací o školení naleznete ZDE

Projektujete dopravní stavby nebo navrhujete dopravní značení a řešíte problém s umístěním velkého počtu dopravního značení či jeho správnými kombinacemi? Revidujete dopravní značení a nejste si jisti, zda lze některé dopravní značení odstranit? Stanovujete dopravní značení a návrh dopravního značení neodpovídá platným předpisům?

Navštivte naše jednodenní školení „Dopravní značení v praxi“.

V rámci tohoto školení vás na příkladech dobré i špatné praxe seznámíme s tím, jak lze různé situace řešit či napravit, tak aby řešení bylo nejen v souladu s platnými předpisy, ale bylo pro účastníky provozu na pozemních komunikacích lépe srozumitelné. Obsah školení vychází ze současně platných legislativních i technických předpisů vztahujících se k problematice dopravního značení.

Kurz je členěn do třech bloků:

1. Teorie – hlavní zásady umisťování dopravního značení.
2. Praxe – dobré a špatné příklady.
3. Diskuze ke konkrétním případům vaší praxe.

V teoretické části stručně zmíníme hlavní zásady umisťování dopravního značení. V praktické části na několika příkladech dobré nebo naopak špatné praxe si ukážeme, jak lze nejlépe problém vyřešit. Nejvíce času kurzu obsáhne diskuze, která bude věnována konkrétním případům vaší praxe. Každý účastník školení si může připravit až 3 konkrétní případy (místa, úseky, lokality) ze své praxe, u kterých by rád našel nebo hledá správné řešení. Konkrétní případy však musí každý účastník zaslat (nejlépe v elektronické podobě) v časovém předstihu nejméně 14 dní před konáním školení, aby bylo možné se se situací důkladně seznámit. Této části bude také věnováno nejvíce přednáškového času. CDV si vyhrazuje právo výběru případů dle svého uvážení.

Konkrétní případy v elektronické podobě zasílejte na e-mailovou adresu: eva.simonova@cdv.cz.

Forma školení: prezenční
Délka: 4 hodiny + přestávky

Lektoři kurzu:

Ing. Eva Simonová
Ing. Mgr. Eva Jelínková
JUDr. Sabina Burdová

Školení bude začínat v 9:00 hod. Občerstvení bude zajištěno.

CDV si vyhrazuje právo kurz zrušit, např. z důvodu nenaplnění kapacity kurzu. Všem přihlášeným účastníkům bude v takovém případě vrácena uhrazená cena kurzu v plné výši.


Registrace na akci již není možná - byl vyčerpán limit účastníků nebo uplynula doba, po kterou bylo možné se registrovat.