Úvodní strana  »  Konference Dopravní chování v datech (2018)


Konference Dopravní chování v datech (2018)

Konference Dopravní chování v datech (2018)

K plánování dopravy potřebujeme data o dopravním chování

V Brně proběhla konference Dopravní chování v datech, zaměřená na sběr a využití dat o dopravním chování obyvatelstva

Pro řízení a plánování dopravy v 21. století je nezbytná znalost chování účastníků dopravy. Tuto znalost lze získat pouze systematickým měřením a zjišťováním prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Konference Dopravní chování v datech, která proběhla 31. října 2018 v Brně, si kladla za cíl otevřít mezioborovou diskuzi ohledně dat o dopravním chování, způsobu jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy.

Konference se zúčastnila více jak stovka českých i slovenských zástupců ministerstev, dopravních úřadů měst a krajů, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, odborníků z univerzit i nezávislých organizací a zájmových sdružení i soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

„Překvapilo nás, jak velký zájem naše konference vzbudila. Od účastníků máme řadu pozitivních ohlasů a uvažujeme, zda konferenci někdy v budoucnu nezopakovat,“ uvedl člen organizačního týmu konference Petr Kouřil.

Prezentované příspěvky se jednak zaměřily na klasické i inovativní způsoby měření dopravy, jako jsou dotazníková šetření, měření intenzit dopravy pomocí kamerových systémů, či využití zbytkových dat od mobilních operátorů. Nechyběly však ani konkrétní příklady využití dat na úrovni firem, organizací, měst či celého státu.

Konferenci organizovalo Centrum dopravního výzkumu, pod záštitou ministra dopravy, Ing. Dana Ťoka, a hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka.

Logo JMK
Logo MD

Program byl rozdělen do čtyř tematických bloků:

 • Metodologie dopravních průzkumů
 • Aplikace dat z dopravních průzkumů
 • Metody zkoumání dopravního chování
 • Využití dat o dopravním chování

Konferenci předcházel doprovodný program , zahrnující exkurzi na dopravním dispečinku DPMB, a.s. a návštěvu Kanceláře architekta města Brna.

Podrobný program je ke stažení zde  ( 1,25 MB) .

SBORNÍK KONFERENCE naleznete ke stažení zde  ( 6,75 MB) .

Přednášející

Keynote speakerem konference byl Paul Riley, uznávaný dopravní specialista a konzultant JASPERS při Evropské investiční bance, který představil téma Analýza poptávky ve studiích proveditelnosti.

Seznam přednášejících:

Pro koho byla konference Dopravní chování v datech určena?

 • Instituce (zástupci ministerstev, krajských úřadů, správci dopravních komunikací, …)
  • Představení Vašich vizí a řešení těm, kteří o to mají zájem.
 • Města (zástupci jednotlivých měst řešící problematiku dopravy)
  • Prezentace realizovaných dopravních řešení, příklady z praxe
  • Získání partnerů pro Vaše projekty
  • Nalezení konkrétního řešení pro Vaše město
 • Firmy (dodavatelé technologií a dopravních řešení, konzultační firmy, …)
  • Prezentace inovativního potenciálu Vaší firmy
  • Možnost nalezení inspirativních řešení, sdílení nápadů s ostatními odborníky v oboru
  • Prezentace výstupů z projektů a zajištění partnerů pro budoucí spolupráci
 • Odborníci z oblasti vědy a výzkumu
  • Možnost uplatnění poznatků v praxi
  • Konzultace teoretických konceptů se zástupci z praxe
  • Nabídnutí odborného pohledu na řešenou tématiku

Partneři

Partnery konference byli Dopravní podnik města Brna, a.s, VDT Technology, a.s. a CIVINET Česká a Slovenská republika.


Logo DPMB

Organizační výbor konference

 • Mgr. Michal Bajgart
 • Ing. Roman Čampula
 • Mgr. Vít Gabrhel
 • Mgr. Alena Klímová
 • Mgr. Petr Kouřil
 • Mgr. Hana Syslová
 • Mgr. Daniel Szabó
 • Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
 • Mgr. Marek Tögel

Kontakt

Po odborné a organizační stránce konference
Pro média: