Konference Dopravní chování v datech (2018)


Konference Dopravní chování v datech (2018)

Konference Dopravní chování v datech (2018)

Centrum dopravního výzkumu Vás srdečně zve na konferenci Dopravní chování v datech, která se bude konat 31. října 2018 v sídle instituce na adrese Líšeňská 33a, Brno.

Řízení a plánování dopravy ve městě 21. století se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy. Znalost dopravního chování lze získat pouze skrze systematické měření a zjišťování prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Cílem této konference je otevřít mezioborovou diskusi o datech o dopravním chování, jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy a dopravní poptávky.

Oficiální část konference proběhne ve středu 31. října 2018. Program bude rozdělen do čtyř tematických bloků, které se věnují problematice:

 • Metodologie dopravních průzkumů
 • Aplikace dat z dopravních průzkumů
 • Metody zkoumání dopravního chování
 • Využití dat o dopravním chování

Konferenci bude předcházet doprovodný program v úterý 30. října 2018, zahrnující exkurzi na dopravním dispečinku DPMB, a.s. a návštěvu Kanceláře architekta města Brna.

Podrobný program je ke stažení zde  ( 1,25 MB) .

Chcete-li být v obraze, přidejte se na facebookovou událost konference.

Konference se uskuteční pod záštitou ministra dopravy, Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka.


Logo JMK
Logo MD

Obsah

Přednášející

Keynote speakerem konference bude Paul Riley, uznávaný dopravní specialista a konzultant JASPERS při Evropské investiční bance, který představí téma Analýza poptávky ve studiích proveditelnosti.

Dalšími přednášejícími budou:

 • Ing. Petr Neuwirth, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)
 • Ing. Martin Krejčí, Statutární město Ostrava
 • Ing. Daniel Štofan, GoodVision s.r.o.
 • Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.
 • Ing. Igor Mikolášek, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)
 • Ing. Milan Kříž, Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. (TSK Praha)
 • Mgr. Vít Gabrhel, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV)
 • doc. Ing. Marián Gogola, PhD. (SK), Žilinská univerzita v Žilině
 • Ing. Daniel Bárta, HaskoningDHV CR, spol. s r.o.
 • JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D. + Mgr. Markéta Braun Kohlová PhD., Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
 • Mgr. Tomáš Vácha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB) + Mgr. Hana Křepelková, Central European Data Agency a.s. (CEDA)
 • Mgr. Michal Šindelář, Nadace Partnerství
 • Ing. Václav Novotný, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha)

Proč se zúčastnit

Pro koho je konference Dopravní chování v datech?

 • Instituce (zástupci ministerstev, krajských úřadů, správci dopravních komunikací, …)
  • Představení Vašich vizí a řešení těm, kteří o to mají zájem.
 • Města (zástupci jednotlivých měst řešící problematiku dopravy)
  • Prezentace realizovaných dopravních řešení, příklady z praxe
  • Získání partnerů pro Vaše projekty
  • Nalezení konkrétního řešení pro Vaše město
 • Firmy (dodavatelé technologií a dopravních řešení, konzultační firmy, …)
  • Prezentace inovativního potenciálu Vaší firmy
  • Možnost nalezení inspirativních řešení, sdílení nápadů s ostatními odborníky v oboru
  • Prezentace výstupů z projektů a zajištění partnerů pro budoucí spolupráci
 • Odborníci z oblasti vědy a výzkumu
  • Možnost uplatnění poznatků v praxi
  • Konzultace teoretických konceptů se zástupci z praxe
  • Nabídnutí odborného pohledu na řešenou tématiku

Registrace

Registrace účastníků na konferenci Dopravní chování v datech byla uzavřena.

Storno podmínky

Odeslanou přihlášku lze stornovat pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno nejpozději do 15. října 2018. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby budeme nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.

Program

Změna programu vyhrazena.

Podrobný program je ke stažení zde  ( 1,25 MB) .

Partneři

Partnery konference jsou Dopravní podnik města Brna, a.s. a CIVINET Česká a Slovenská republika.

Logo DPMB

Místo konání

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno (mapy.cz)

Možnosti ubytování

Nabízené možnosti ubytování v blízkém okolí:

Kontakty

Organizační výbor konference

 • Mgr. Michal Bajgart
 • Ing. Roman Čampula
 • Mgr. Vít Gabrhel
 • Mgr. Alena Klímová
 • Mgr. Petr Kouřil
 • Mgr. Hana Syslová
 • Mgr. Daniel Szabó
 • Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
 • Mgr. Marek Tögel

Kontakt