Konference Dopravní chování v datech (2018)


Konference Dopravní chování v datech (2018)

Konference Dopravní chování v datech (2018)

Centrum dopravního výzkumu Vás srdečně zve na konferenci Dopravní chování v datech, která se bude konat 31. října 2018 v sídle instituce na adrese Líšeňská 33a, Brno.

Řízení a plánování dopravy ve městě 21. století se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy. Znalost dopravního chování lze získat pouze skrze systematické měření a zjišťování prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Cílem této konference je otevřít mezioborovou diskusi o datech o dopravním chování, jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy a dopravní poptávky. Vítána je zvláště účast odborníků a specialistů dopravních úřadů, správců dopravní infrastruktury, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, univerzit, nezávislých organizací, zájmových sdružení a soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

Oficiální část konference proběhne ve středu 31. října 2018. Program však začne již v úterý 30. října 2018 neoficiálním zahájením konference, doprovodným programem a neformálním společenským večerem.

Máte-li zájem o účast na konferenci, registrujte se prosím do 15. října 2018.

Velmi vítáme jakýkoliv zájem vystoupit na konferenci s vlastním příspěvkem. Pokud máte zájem o konferenční příspěvek, zašlete prosím abstrakt do 15. srpna 2018. Prezentované příspěvky budou zveřejněny v on-line sborníku konference. Zájemcům bude dále nabídnuta možnost publikace příspěvku v odborném recenzovaném žurnálu Transactions on Transport Sciences v tematickém čísle zaměřeném na data o dopravním chování.

Vítány jsou příspěvky z oblasti dopravního plánování a dopravního inženýrství, dopravní ekonomie, sociální geografie, sociologie a dopravní psychologie, geoinformatiky a data science a dalších oborů zabývajících se sběrem, zpracováním, analýzou a aplikací dat o dopravním chování.

Konference se uskuteční pod záštitou JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje, a s podporou Ministerstva dopravy ČR.


Logo JMK

Obsah

Přednášející

Na konferenci vystoupí celá řada odborníků z oblasti dopravy a svoji účast přislíbil také Paul Riley, uznávaný dopravní specialista a konzultant JASPERS při Evropské investiční bance.

Důležité termíny

Přijímání abstraktů do 15. srpna 2018
Sdělení o přijetí příspěvku do 17. srpna 2018
Odevzdání rozšířených abstraktů do 21. září 2018
Vypracování recenzí do 8. října 2018
Konání konference 31. října 2018

Registrace

Registrační poplatek

Řádný termín splatnosti registračních poplatků je 15. října 2018. Pro early birds (17. srpna 2018) sleva 20 %.

 • Plné vložné
  • do 17. srpna 1200 Kč
  • do 15. října 1500 Kč
 • Autorské vložné
  • do 17. srpna 800 Kč
  • do 15. října 1000 Kč
 • Studenti: 500 Kč

Poplatky zahrnují občerstvení na oficiální části konference 31. října 2018, a to formou coffee breaku a studeného i teplého bufetu. Ubytování si účastníci hradí a zajišťují samostatně. Autorské vložné se vztahuje na prvního autora příspěvku.

Zálohovou fakturu Vám na požádání rádi vystavíme. Své požadavky spolu s potřebnými údaji zasílejte prosím na tento kontakt: .

Storno podmínky

Odeslanou přihlášku lze stornovat pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno nejpozději do 15. října 2018. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby budeme nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.

Příspěvky

Publikace příspěvků ve formě rozšířených abstraktů není podmínkou účasti na konferenci.

Abstrakty

Přihlášky referátů (abstrakty) budou přijímány do 15. srpna 2018 v elektronické podobě. Abstrakt v českém i v anglickém jazyce, v rozsahu 150 až 250 slov, prosíme zpracovat v editovatelném textovém formátu a zaslat na emailovou adresu dopravavdatech@cdv.cz. Příspěvky budou přijímány v časové souslednosti do naplnění kapacity programu konference. Autoři přihlášených referátů budou do 17. srpna 2018 informováni o akceptaci příspěvku.

Příspěvky do sborníku

V rámci konference bude v on-line podobě vydán sborník příspěvků v českém a anglickém jazyce včetně klíčových slov. Příspěvky budou mít formu rozšířených abstraktů. Rozsah příspěvku je 3 600 až 7 200 znaků, včetně abstraktu a literatury. Pokyny pro psaní příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání příspěvků do sborníku je stanoven na 21. září 2018. Příspěvky budou podrobeny recenzi a autor bude dále vyzván k případným opravám. Termín odevzdání již recenzovaných a autorem opravených příspěvků je stanoven na 15. října 2018.

Pokyny pro tvorbu rozšířeného abstraktu naleznete zde.

Zájemcům bude dále nabídnuta možnost publikace příspěvku v odborném recenzovaném žurnálu Transactions on Transport Sciences v tematickém čísle zaměřeném na data o dopravním chování.

Příklady témat konferenčních příspěvků:

 1. Využití dat o dopravním chování pro:
  • tvorbu plánů udržitelné městské mobility, územních plánů, studií proveditelností a jiných dokumentů
  • vyhodnocování přínosů a dopadů dopravních staveb a dopravních opatření
  • řízení dopravní poptávky a provozu na pozemních komunikacích
 2. Sběr, zpracování a analýza dat pocházejících z těchto zdrojů:
  • sčítání dopravy a průzkumy dopravních intenzit
  • dotazníkové průzkumy dopravního chování
  • průzkumy statické dopravy
  • zbytková data od mobilních operátorů
  • fleet management data
  • kamerové a monitorovací systémy
  • průzkumy obsazenosti a vytíženosti dopravních prostředků
  • údaje z prodeje jízdného
  • údaje o poloze vozidel nebo účastníků dopravy
  • sociální sítě
  • statistiky nehodovosti

Konferenční příspěvek by měl vycházet z rozšířeného abstraktu a neměl by přesáhnout 20 minut (15 minut na samotnou prezentaci a 5 minut na diskuzi).

Místo konání

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno (mapy.cz)

Partneři

Partnery konference jsou Dopravní podnik města Brna, a.s. a CIVINET Česká a Slovenská republika.

Předběžný program

Změna programu vyhrazena.

30.10.2018 (úterý)

16:30 - 17:30 Neoficiální zahájení konference v prostorách CDV
17:30 - 18:00 Přesun na doprovodný program
18:00 - 19:00 Doprovodný program
od 19:00 Společenský večer

31.10.2018 (středa)

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:30 Oficiální zahájení, keynote
9:30 - 10:30 Přednášky, diskuze
10:30 - 10:50 Coffee Break
10:50 - 12:00 Přednášky, diskuze
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:30 Přednášky, diskuze
14:30 - 14:50 Coffee Break
14:50 - 16:00 Přednášky, diskuze
16:00 Ukončení konference

Možnosti ubytování

Nabízené možnosti ubytování v blízkém okolí:

Kontakty

Organizační výbor konference

 • Mgr. Vít Gabrhel
 • Mgr. Alena Klímová
 • Mgr. Petr Kouřil
 • Mgr. Hana Syslová
 • Mgr. Daniel Szabó
 • Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.
 • Mgr. Marek Tögel
 • Ing. Roman Čampula

Kontakt