Úvodní strana  »  Novinky  »  CDV součástí mezinárodního projektu ESRA

CDV součástí mezinárodního projektu ESRA

Centrum dopravního výzkumu opět zajišťuje účast České republiky v mezinárodním projektu ESRA (E-Survey of Road user‘s Atitudes). Jedná se o rozsáhlou iniciativu zahájenou v roce 2015 belgickým výzkumným ústavem Vias s cílem získat srovnatelná data o situaci v bezpečnosti silničního provozu a jeho kultuře v evropských i mimoevropských státech.

Předmětem projektu jsou především postoje účastníků silničního provozu k základním otázkám bezpečnosti, tedy k rychlosti, alkoholu a drogám za volantem a k používání bezpečnostních pásů, zpracována je i agresívní jízda, distrakce nebo únava, ale i vnímání bezpečnosti u různých dopravních modů, otázky legislativy a kontroly, zkušenosti s nehodami.

Během první fáze (ESRA1) byl proveden průzkum ve třech vlnách v letech 2015 – 2017, průzkum ESRA2 byl realizován v závěru roku 2018 a zúčastnilo se ho 35036 respondentů z 32 zemí.

Získaná data poskytnou řadu indikátorů bezpečnosti a poslouží jako podklad pro tvorbu dopravně bezpečnostních opatření na národní i mezinárodní úrovni.

V současné době probíhá analýza dat.

Zveřejnění prvních výsledků můžeme očekávat v červnu 2019.