Úvodní strana  »  Novinky  »  GČP INDEX za rok 2023: Nejbezpečnější silnice z krajských měst byly v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci.

GČP INDEX za rok 2023: Nejbezpečnější silnice z krajských měst byly v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci.

Nejbezpečnější silnice mezi krajskými městy v Česku byly v loňském roce znovu v Hradci Králové. Na druhém místě skončily Pardubice, na třetím potom Liberec. Z 206 obcí s rozšířenou působností se na komunikacích 129 z nich staly dopravní nehody se smrtelnými nebo těžkými zraněními. Tyto a další výsledky přináší GČP INDEX za rok 2023.

GČP INDEX vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě poměru vážných a smrtelných nehod k celkovému počtu nehod v zastavěné oblasti krajských měst a také všech 206 obcí s rozšířenou působností. Ty se pak vztahují k celkovému počtu evidovaných dopravních nehod. Jedná se o tzv. závažnost dopravních nehod - čím vyšší je hodnota GČP INDEXu, tím je dopravně bezpečnostní situace horší.

NEJBEZPEČNĚJŠÍ HRADEC KRÁLOVÉ, NA CHVOSTU BRNO

Podle výsledků GČP INDEXu za rok 2023 se nejbezpečněji jezdilo v Hradci Králové, kde při 807 dopravních nehodách byly těžce zraněny „pouze“ čtyři osoby. Hradec se tak umístil na nejvyšší příčce v bezpečnosti silničního provozu mezi krajskými městy a obhájil tím prvenství z roku 2022.
Na druhém místě skončily Pardubice, na třetím pak Liberec.
Na opačném konci se na 11. místě objevila Plzeň, na 12. pozici České Budějovice a nejhorší, 13. místo, obsadilo Brno. Zde bylo při 1 807 dopravních nehodách 75 osob těžce zraněno a jedna osoba přišla o život. Tato trojice měst tak zůstává na chvostu GČP INDEXu, kde v mírně pozměněném pořadí figurovala i v roce 2022.

POZITIVNÍ VÝVOJ U USMRCENÝCH I TĚŽCE ZRANĚNÝCH

Pozitivní zprávou je, že na území pěti krajských měst se dopravní nehody během roku obešly bez smrtelných následků. Naopak v Praze bylo usmrceno 21 osob, v Ostravě 8 osob a v Karlových Varech a Olomouci 2 osoby.
Celkově na silnicích krajských měst v průběhu roku 2023 bylo evidováno 27 397 dopravních nehod (meziročně o 1 153 méně, tj. -4 %), při nichž přišlo o život 37 osob (meziročně o 2 méně, tj. -5 %) a těžce se zranilo 369 osob (meziročně o 65 méně, tj. -15 %).

PŘES 60 PROCENT OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘEŠILO VÁŽNÉ NEHODY

GČP INDEX mimo krajská města srovnává také všechny obce s rozšířenou působností. K dispozici jsou tak detailní statistiky v intravilánech sledovaných 206 měst. V nich bylo evidováno 47 689 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 71 a těžce zraněno 617 osob. Ve 129 městech došlo k vážným nehodám, ve 37 z nich se smrtelnými následky, ve 120 pak s těžkými zraněními. Celkem 77 sledovaným městům se úmrtí a těžká zranění v roce 2023 vyhnula.
Nejvyšší hodnota indexu – a tedy nejhorší bezpečnost na tamějších silnicích – byla zaznamenána v Pacově (7,69), Dačicích (7,14) a Velkém Meziříčí (6,78).
Je podstatné zmínit, že GČP INDEX bilancuje data roku 2023, a tak ve městech s nízkým počtem nehod může významně ovlivnit hodnotu indexu i jedna vážná nehoda. Webová aplikace www.gcpindex.cz proto umožňuje filtraci indexu také za delší časové období – mimo 6 a 12 i za 36 měsíců.

ZRANITELNÍ ÚČASTNÍCI: CHODCI, CYKLISTÉ A MOTOCYKLISTÉ

GČP INDEX umožňuje srovnání měst a obcí podle závažnosti nehod s účastí tzv. zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů. Jde tak o sledování výhradně těch nehod, při nichž byly usmrceny či těžce zraněny vyjmenované kategorie účastníků silničního provozu. Hodnota indexu zranitelných účastníků udává poměr těžkých a smrtelných nehod zranitelných účastníků k počtu nehod s jejich účastí.
V intravilánech sledovaných 206 měst bylo evidováno 5 979 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 52 a těžce zraněno 473 zranitelných účastníků silničního provozu. Zatímco podíl zranitelných účastníků na nehodách činil „jen“ 12,5 %, na usmrcených a na těžce zraněných už tato hodnota přesahuje 70 %! Je tedy zřejmé, že jsou to právě chodci, cyklisté a motocyklisté, kteří jsou při dopravních nehodách ve městech zásadně ohroženi.
V celkem 85 sledovaných městech nedošlo v roce 2023 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu.
V intravilánech krajských měst bylo evidováno 3 031 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 28 a těžce zraněno 271 zranitelných účastníků silničního provozu, podíl zranitelných účastníků na nehodách: 11,1 %, na usmrcených: 75,7 % a na těžce zraněných osobách: 73,4 %. Tato data opakovaně dokládají, proč je potřeba na území měst věnovat zvýšenou pozornost právě chodcům, cyklistům a motocyklistům.
Nejbezpečnějším krajským městem v oblasti zranitelných účastníků se v loňském roce staly Pardubice, na druhém místě skončilo Ústí nad Labem, na třetím pak Hradec Králové. Na opačném konci se na 11. místě objevily České Budějovice, na 12. pozici Plzeň a nejhorší, 13. místo, obsadilo Brno, ve kterém při 346 nehodách bylo 61 osob těžce zraněno.

Více informací o výsledcích GČP Indexu za rok 2023 najdete v kompletní zprávě na webu Generali Česká pojišťovna.

GČP Index zpracovává pro Generali Českou pojišťovnu Centrum dopravního výzkumu.