Úvodní strana  »  Novinky  »  Jak chránit rozmanitost života na Zemi a přitom stavět dopravní komunikace?

Jak chránit rozmanitost života na Zemi a přitom stavět dopravní komunikace?

Evropská unie iniciovala strategický projekt, který propojí odborníky z výzkumných ústavů, univerzit, státních institucí, neziskových organizací i významných profesních sdružení 16 evropských zemí, aby vytvořili společnou základnu pro výměnu zkušeností a určili, na co konkrétně mají budoucí projekty programů Horizon Europe (2021-2027) mířit.

Všem jde o jedno. Rozvojem evropské dopravní infrastruktury co nejméně narušit přírodu a biologickou rozmanitost.

Projektu BISON (Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for european transport Networks) se účastní Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. jako člen konsorcia disponující mnoha zkušenostmi s řešením fragmentace přírody lidskou činností v Dunajsko-Karpatské oblasti prostřednictvím projektů Transgreen (2017 až 2019) a Savegreen (2020 až 2022).

Webová prezentace projektu BISON je v přípravě a o jejím oficiálním spuštění budeme veřejnost dále informovat.

Kontaktní osoba pro tisk:
Communication officer
Julie de Bouville
julie.debouville@fondationbiodiversite.frProjekt BISON získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101006661.

Fotogalerie

News: Jak chránit rozmanitost života na Zemi a přitom stavět dopravní komunikace? 03