Úvodní strana  »  Novinky  »  Jsme národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Jsme národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu

Síť Evropské charty bezpečnosti silničního provozu vedená Evropskou komisí si klade za cíl podporovat větší zapojení občanské společnosti do zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tato komunita má aktuálně přes čtyři tisíce členů, mezi něž se řadí výzkumné instituce, univerzity a školy, soukromé společnosti, sdružení a místní orgány veřejné správy. Sdílení informací o jejích aktivitách a zkušenostech s dobrou praxí napomáhá úspěchu Charty a plnění jejích závazků. Každoročně je udělována cena za unikátní úspěchy členů.

Centrum dopravního výzkumu je členem Charty od roku 2009. Za dlouhodobé aktivity spojené s bezpečným utvářením pozemních komunikací jsme získali v roce 2014 cenu https://www.cdv.cz/oceneni/Excellence in Road Safety Award.

Aktivity Charty nadále pokračují a od loňského roku byla ustanovena síť zástupců ve všech členských zemích Evropské unie. Národním koordinátorem za Českou republiku se stalo Centrum dopravního výzkumu. Projekt realizuje Oblast hodnocení dopadů dopravy a vzdělávání pod vedením Aleny Daňkové. Jejich rolí je koordinovat síť přibližně padesáti členů, informovat je o aktuálních akcích a pomáhat jim v jejich zapojení a sdílení zkušeností. Podrobnější informace ohledně ERSC, jejích aktivit a zajímavosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu naleznete zde: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.

V případě zájmu o členství v ERSC kontaktujte Ing. Alenu Daňkovou (alena.dankova@cdv.cz).


News: Jsme národním koordinátorem Evropské charty bezpečnosti silničního provozu