Úvodní strana  »  Novinky  »  Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec

Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) od letošního roku řeší projekt CK02000157 získaný v rámci programu D2020 s názvem „Predikce pádu stromů pro zajištění bezpečnosti železničního provozu“, u něhož jsou aplikačními garanty Správa železnic (SŽ) a ČHMU.

Cílem projektu je vyvinout webovou mapovou aplikaci, která bude poskytovat předpověď o riziku pádu stromů v rozsahu celé sítě SŽ. K tomu bude vytvořena mapová vrstva náchylnosti, jež bude obsahovat potenciálně nebezpečné stromy a porosty podél tratí. V současné době testujeme vhodné technologie, mezi jinými data dálkového průzkumu Země, leteckého snímání, ale také využití pozemního lidaru.

Právě za účelem ověření možností lidaru proběhlo 7. 4. 2021 na Vysočině v úseku železniční trati mezi Radňovem a Herálcem laserové skenování vegetace vozidlem CDV. Jelikož je skener zabudován přímo ve vozidle CDV, bylo nutné využít netradiční přístup. Na nákladové rampě v železniční stanici Havlíčkův Brod najelo vozidlo na připravený vagon, který byl následně tažen motorovým vozem z Havlíčkova Brodu přes sledovaný úsek až do konečné stanice v Humpolci. Zde se opět na nákladové rampě vozidlo otočilo, zapojilo za motorový vůz a při kontrolní jízdě zpět do železniční stanice Havlíčkův Brod bylo mapování ukončeno.

Ukázky z vlastní trati snímané palubní kamerou a interpretace trati z dat naměřených lidarem jsou pro srovnání uvedeny ve snímcích níže. Z lidarových dat je posléze možné si vytvořit také pohledy na trať z různých úhlů i nadhledu. Nyní se zaměříme na automatickou identifikaci vegetace a jednotlivých stromů z lidaru a následné vytipování rizikových dřevin, které by mohly ohrozit provoz na trati.


News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 01

News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 02

News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 03

News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 04

Profil vybraného místa na trati


News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 05

News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 06

S daty lze pracovat i takto, z nadhledu, přestože proběhlo pouze pozemní snímání.


News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 07

Snímek z palubní kamery


News: Laserové skenování vegetace v okolí železniční trati Radňov – Herálec 08

Stejné místo jako mračno bodů z lidaru. Vzhledem k vertikálnímu omezení lidaru nejsou zachyceny horní části stromů.